Fördelar och nackdelar med luftfjädring du bör känna till

Fördelar och nackdelar med luftfjädring du bör känna till

Luftfjädring är ett utmärkt komplement i bilar som transporterar tunga laster. Detta eftersom systemet gör det möjligt att hålla fordonets höjd på en konstant nivå oberoende av dess last samt att höja och sänka fordonet enkelt. Luftfjädrar kan även erbjuda en något förbättrad komfortnivå i olastade bilar jämfört med vanliga stålfjädrar. Du som är nyfiken på hur luftfjädring fungerar, vilka fordon systemet lämpar sig för samt vilka för- och nackdelar luftfjädring har gör rätt i att läsa denna text.

Vad är luftfjädring och hur fungerar luftfjädring?

Vad är luftfjädring och hur fungerar luftfjädring

Luftfjädring är ett system som möjliggör fjädring med hjälp av tryckluft. Det är vanligtvis placerat vid fordonets bakre axel. De fjädrande delarna i systemet består i så kallade luftfjäderbälgar, vars tryck kontrolleras med hjälp av styrventiler med utgångspunkt i belastningen som fordonet utsätts för samt fordonets vikt. Beroende på dess design kan det antingen finnas en central styrventil som kontrollerar alla fyra hjulen, en styrventil per axel eller styrventil per hjul. Bälgarna får luft från en ansluten kompressor, som ibland kallasluftfjädringskompressor eller kompressor för luftfjädring som i sin tur drivs av bilmotorn. Luften förflyttas från kompressorn till ventilen eller ventilerna och bälgen med slangar och rör.

För vilka fordon lämpar sig luftfjädring?

Många typer av fordon gynnas av luftfjädring: bilar av olika slag (såsom personbilar, (ambulanser, skåpbilar, husbilar etc), stora fordon med tunga laster samt bussar och spårfordon (såsom spårvagnar och tåg) utrustas ofta med det. Den sistnämnda kategorin använder luftfjädring för att höja och sänka sig så att passagerare kan kliva av och på vid hållplatsen. På tåg hjälper luftfjädringen till att förbättra komforten för passagerarna och ansvarar för den automatiska nivåregleringen som gör att tågets golv hamnar i jämnhöjd med stationernas plattform. Luftfjädring kan även, med fördel, användas till fordon som drar släp.

Hur länge håller luftfjädringen i ett genomsnittligtfordon?

Hur länge systemet håller beror på din körstil och andra körningsrelaterade faktorer. Vid försiktig körning kan livslängden vara så lång som 100 000 km.

Innebär luftfjädring problem för den vanliga fjädringen?

Nej. Luftfjädringen ersätter inte den vanliga fjädringen som alla fordon har, utan utgör ett komplement till denna. Den har därför ingen som helst negativ inverkan på den vanliga fjädringen.

Fungerar universal luftfjädring lika bra som specialanpassad?

Universella delar finns i många olika utföranden för att kunna användas på och till så många olika fordon som det bara går. Fördelen med universella delar är att de generellt är billigare än specialanpassade. Du kan exempelvis köpa luftfjädring där ett kompressorkit och automatisk nivåreglering ingår. Detta hjälper till att automatiskt justera det tryck som finns i bälgarna så att önskad höjd kan uppnås. Systemet känner av hur mycket last som lastas på eller av och anpassar fjädringen på egen hand. Det finns även manuella regleringssystem som kan kontrolleras med hjälp av en kompressor i bilens kupé. Dessa är något lättare att manövrera. Det allra lättaste är dock kompressorer med en luftnippel samt en extern kompressor.

Hur länge har luftfjädring funnits?

Luftfjädring installerades för första gången på modellen Cadillac Eldorado Brougham år 1957. Efter detta var det under ett par år möjligt att köpa luftfjädring som ett extra tillbehör på många amerikanska bilar, men systemet var långt ifrån felfritt och försvann efter ett tag på grund av att det inte var säkert. Efter systemets comeback på 90-talet kan nu majoriteten premiummärkesmodeller utrustas med dessa fjädringssystem. Det finns även speciella satser med luftfjädringar som installeras på fordonet i efterhand.

Vad är skillnaden mellan luftfjädring och bladfjädring?

Bladfjädring är mer robust än luftfjädring och tål skador bättre. Dock erbjuder bladfjädring inte samma höga komfortnivå som luftfjädring och sliter dessutom mer på vägytor än fordon som är utrustade med luftfjädring.

Vilka är de främsta fördelarna med luftfjädring?

Vilka är de främsta fördelarna med luftfjädring

Fjädringen hjälper till att uppnå ett perfekt förhållande mellan god komfort och god lastkapacitet genom att se till att fordonshöjden bibehålls även när fordonet är tungt lastat. Detta leder till en förbättrad komfort och god stabilitet under körning, i synnerhet i stora fordon och SUV-bilar. En annan fördel med luftfjädring är att belastningen som vägbanan utsätts för minskar. Dessutom gör luftfjädring det möjligt att sänka fordonet när du kör i höga hastigheter, vilket hjälper till att spara bränsle. Faktumet att du kan höja och sänka fordonet bidrar till att det blir enklare att lasta in och ur föremål i det.

Vilka är de främsta nackdelarna med luftfjädring?

Eftersom luftfjädringens pris är relativt högt och systemet därmed är dyrare än konventionella fjädrings- och stötdämparsystem är det inte så populär i mellandyra och små fordon. Om du sällan eller aldrig lastar ditt fordon tungt är det inte säkert att du kommer ha särskilt stor nytta av luftfjädring. Detta eftersom systemet inte är till så stor hjälp i olastade bilar och samtidigt är relativt benäget att gå sönder i jämförelse med stålfjädring, vilket kan innebära stora kostnader. Till exempel är bälgarna i systemet känsliga mot smågrus och vägsalt och tryckluftsystemet får ibland svårt att hantera växlande temperaturer.

Om komponenterna blir för gamla, slits ut eller råkar ut för mekanisk skada kan läckor uppstå. Dessa bidrar i sin tur till att lufttrycket minskar och fjädringen fungerar sämre än vanligt. Viktigt att komma ihåg är också att en del av komforten som luftfjädringen erbjuder sitter i systemets adaptiva stötdämpning och inte i fjädern. Om tre eller färre passagerare färdas i fordonet erbjuder den inbyggda stålfjädringen ungefär lika bra komfortnivå som luftfjädring.

Kan man köpa luftfjädring i kit?

Kan man köpa luftfjädring i kit

Universalluftfjädringskit finns att köpa i många webbutiker och fysiska butiker som säljer bildelar. Se till att dubbelkolla att kittet du väljer är kompatibelt med just din fordonstyp eller bilmodell. Luftfjädringskit kostar ett par tusenlappar, men då ingår alla komponenter du behöver till monteringen av din luftfjädring. Ett kompressorkit för luftfjädring kan till exempel, utöver själva kompressorn, innehålla en tank, en tryckmätare, säkerhetsventiler, tryckventiler, slangar, relän, gängtätningar, kontakter, kablar, vattenfilter, läck- och silikonspray samt kopplingar. Om du redan har vissa av dessa delar finns det även enklare kit att köpa. Dessa innehåller bara utvalda delar och kostar således mindre än de kompletta kitten.

Sammanfattning

Luftfjädring är ett tryckluftbaserat fjädringssystem som används i många typer av fordon, framförallt i större bilar som transporterar tyngre laster samt i bussar och spårfordon. Luftfjädringen ser till att god komfort och god lastkapacitet kan uppnås och säkerställer även att fordonets höjd bibehålls när det är tungt lastat. Om fjädringens komponenter blir för gamla eller slits ut kan det leda till att lufttrycket i systemet minskar och att fjädringen fungerar sämre.

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *