Gasbilar 2020: Funktion, miljö och de 5 mest populära märkena

Gasbilar 2020: Funktion, miljö och de 5 mest populära märkena

Vad är en gasbil och hur fungerar den? Vad är det för gas och var kommer den ifrån? Är de verkligen miljövänliga alternativ till elbilar? Vi tittar närmare på funktion, säkerhet, ekonomi, miljö – och listar de fem populäraste bilmodellerna.

Gasdrift är inte en ny uppfinning, då den första naturgasdrivna bilen konstruerades redan 1914, men det är en snabbt växande marknad och den spännande tekniken är under ständig utveckling och förbättring. Sverige har länge legat i framkant när det gäller miljötänk och satsning på miljöbilar. Redan i slutet på 80-talet fick vi en presentation på vår mellanstadieskola, av en ombyggd Volvo 240, med just en biogasmotor.

Den vanligaste varianten av gasdrift för bilar är drift på fordonsgas (CNG), följt av motorgas (LPG). Redan 2009 bestod gasbilarna av 7,5 % av de totalt sålda miljöbilarna i Sverige. 2019 låg antalet gasfordon i Sverige på 53 982. Biogasförsäljningen är på uppgående och under 2020 stod den för 95 % av all försäljning av komprimerad fordonsgas. Särskilt sedan Sverige har som mål att ha en fossilfri fordonsflotta redan 2030, och redan sedan 2018 försöker man med ett Bonus Malus-bilskattsystem att öka andelen miljöbilar.

Ett tips från Autodoc: Gasdrivna bilar är det klimatsmartaste alternativet, främst om man byter från en bensinare eller diesel. Men den är även ett gott alternativ till en elbil eller laddhybrid och ger den minsta miljöpåverkan – OM den uteslutande körs på biogas (ej naturgas). Då den i grunden är som en bensinbil kommer du att känna igen dig vid körning, och du sparar pengar och miljön.

Hur fungerar en biogasbil?

Gasbilens motor är vanligtvis en förbränningsmotor – en bensinmotor men med en extra monterad tillsats, och kan som oftast köras på både bensin och gasdrift. Den fungerar då exakt som en vanlig diesel- eller bensindriven bil, men den har två bränslesystem – gassystemet och ytterligare ett för diesel eller bensin, som tar över när gasen tar slut i bilens gastankar och för att utöka räckvidd. Endast gasdrift ger en kortare körsträcka än bensin, men med kombinationen av båda blir den mycket längre än en liknande bensinbil.

När gasbilen startar, går den vanligtvis på bensin och växlar inom några sekunder automatiskt till gas, när motorn värmts upp till arbetstemperatur. Vissa bilmodeller har ett knappreglage för omställning från gas till bensindrift, och tar gasen slut går motorn automatiskt över till bensin.

Med en så kallad dual fuel-teknik inmonterad, kan även dieselfordon köras på biogas. Då bestående av trycksatt CNG eller fryst LPG. Ett annat dieselalternativ är GTL-bränsle (Gas To Liquids, i gasform som omvandlas till vätskeform), som är en slags syntetisk diesel.

Tyngre gasfordon, som lastbilar och bussar, har däremot endast gasdrift i sina motorer. Normalt sett är det inget problem då de oftast kör längs förutbestämda färdvägar.

Vad är biogas och hur tankas den?

Vad är biogas och hur tankas den

Du har säkert sett de blå-vita skyltarna på bensinstationer, CNG och LPG. Detta är de två vanligaste sorterna av drivmedel för gasdrift. Fordonsgas, CNG – Compressed Natural Gas, komprimerad naturgas. Fordonsgas kan utgöras av både biogas och naturgas.

LPG – Liquid Petroleum Gas, i stort sett samma som gasol och är inte en biogas. Går inte heller att blanda med CNG. LPG kallas i Sverige för motorgas, när den är avsedd för fordonsbränsle och består av en blandning av propan och butan (med en fördelning på 96/4). Motorgasen tillverkas genom fraktionering (krackning) av naturgas eller som biprodukt vid oljeraffinering och till skillnad från fordonsgasen så är den kvar i en flytande form under högt tryck även i bilens tank och motor. Det är ett väldigt torrt och rent bränsle och skonar motorns delar invändigt, från sot och föroreningar. Utsläppen som kommer ut från avgasröret är helt fria från bly och svavel, med ungefär 10–20 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med bensin.

Naturgas och biogas i fordonsgas (CNG) består båda till största delen av metan (ca. 50–75 %). Det går alltså att blanda biogas med naturgas (och den är även blandbar med en viss andel vätgas, s.k. hytan). Här kan naturgas påverka miljön negativt och ge en klimatpåverkan (dock lägre koldioxidutsläpp än andra fossila bränslen), medan biogas, som är metan tillverkat av biobränsle – ger en mycket liten klimatpåverkan, då det inte är ett fossilt bränsle. Kolvätet metan är en växthusgas som oförbränd påverkar den globala växthuseffekten, men den bryts också ner i atmosfären inom 12 år – till skillnad från koldioxid. Därför är miljödebatten om naturgas en fortsatt pågående diskussion.

Biogas kommer främst av olika typer av organiskt avfall, som matavfall från hushållen, slaktavfall och rester från livsmedelsindustrin samt avloppsslam från reningsverk och så kallad deponigas från soptippar. Vid nedbrytningen av de organiska substanserna bildas gasen. Kan även tillverkas med termisk förgasning och kemisk syntes av samma organiska ämnen, särskilt från skogsavfall.

Gasen måste raffineras innan användning för fordonsgas, för att metanhalten ska öka, och andra föroreningar som koldioxid och svaveloxider – skadliga ämnen för bilmotorer – ska minska. Halten metan ska upp till minst 97 %, och det är nu den kallas biogas, samma som fordonsgas från naturgas – fast miljövänligt tack vare tillverkningen.

De cirka 200 bensinstationer som även tillhandahåller fordonsgas är antingen anslutna till ett av de två stora naturgasnäten (ett på västkusten från Öresund till Stenungsund, och ett i Stockholmstrakten), eller så har de sina egna lagringstankar. På tankstationer tankas gasen över i bilens gastank under högt tryck, cirka 200 bar, och kvarstår i sin ursprungliga gasform.

Säkerhet och miljö

Det är ovanligt med bränder och explosioner, men de som har uppstått i gasfordon, främst i bussar och lastbilar, gäller oftast en defekt säkerhetsventil. När säkerhetsventilen vid brand fungerar och löses ut, slår en 20 meter lång riktad svetslåga ut från ett tungt fordon. Det är dock som sagt mycket ovanligt och även om brandförloppet kan vara hastigare än för bensin och diesel är det fortfarande inget att vara rädd för, då man lugnt hinner evakuera fordonet i god tid.

Biogas är det bränsle som ger lägst klimatpåverkan, speciellt om den ersätter fossila bränslen. Dessutom har Sverige en stor egen produktion och därmed minskas transporter av bränslet, vilket även det sparar på miljön. De bondgårdar som tillverkar gasen slipper även att importera gödsel då ekologiskt gödsel är en av biprodukterna vid gastillverkning. Alla vinner!

En del anser att biogas är begränsande och endast bör användas som komplement och inte är tillräckligt miljövänligt och hållbart, utan det är elbilar som gäller. Andra är av motsatt åsikt och anser att gasbilar är bättre för miljön och ger en mindre negativ påverkan än elbilar., särskilt gällande tillverkningen av dess bilbatterier. Debatten fortsätter säkert mellan ingenjörer och forskare.

För- och nackdelar med biogas

Fördelar

 • Räckvidd. Bilens körsträcka på endast biogas är inte lika lång som för bensin eller diesel, cirka 400–600 km (avsevärt längre än elhybrider). Men då gasdrift nästan alltid kombineras med bensindrift, blir räckvidden än längre än för enbart bensin, totalt cirka 1 000 km.
 • Miljövänlig. Om du endast kör på biobränsle minskas koldioxidutsläpp med upp emot 95–120 %. Även andra föroreningar är borta från avgaserna och minskar därmed städernas hälsoskadliga ämnen i luftföroreningar.
 • Lägre bränslepris. Gaspriset ligger cirka 15–20 % under priset på fossila bränslen.
 • Skattebonus och lägre skatt. Du betalar lägre fordonsskatt och får dessutom en premie på 10 000 kronor vid köp av ny bil. Miljöbilar med låga avgasutsläpp får klimatbonus enligt de nya skattereglerna Bonus Malus.
  Fördelar med biogas: skattebonus och lägre skatt
 • Snabbtankning. Om man jämför med bensin eller diesel, så tar det något längre tid att tanka gasbil, men det är betydligt snabbare än att ladda elbil.
 • Låg brand- och explosionsrisk. Då gasen är lättantändlig kan man tro att det innebär en förhöjd risk för brand och explosion. Men verkligheten visar att risken inte är högre än för andra drivmedel. Metan är lättare än luft och stiger upp vid läckage och uttunnas till ofarlighet.

Nackdelar

 • Få tankställen. Det finns cirka 200 tankstationer i Sverige, vilket är betydligt färre än för bensin och diesel. Tätast ligger stationerna i södra Sverige och det arbetas på att bygga ut distributionen.
  Nackdelar med biogas: tankställen
 • Tanken tar upp mycket utrymme. Med det dubbla systemet krävs två tankar och lämnar mindre utrymme till bagaget.
  Nackdelar med biogas: tanken tar upp mycket utrymme
 • Lägre motoreffekt. Gasen ger en något lägre effekt jämfört med bensin/diesel, men de senaste modellerna har balanserat för detta och ger nu för tiden en högpresterande uteffekt, lika som för vanligt bränsle.
 • Svårt att räkna ut pris. Då priset är per kilo, blir det svårt att jämföra med bensinpriset. Men priset ligger under bensin- och dieselpris, med omkring 20 %. För 1 kg fordonsgas kan motsvaras av cirka 1,5 liter bensin eller 1,4 liter diesel. Uträkningen behöver då göras med att dela fordonsgaspriset med 1,5 eller 1,4.
 • Tankens livslängd. En gastank har en livslängd på cirka 15–20 år och måste bytas ut när biltillverkaren har angivit detta i bilens tekniska specifikation. Förövrigt är en gasbils livslängd samma som för vanliga bensin- eller dieselbilar.

Ett tips från Autodoc: Du är ute efter en begagnad gasbil och något du då bör tänka på är att utvecklingen har gått framåt med stormsteg och de nyare bilarna är avsevärt mycket bättre än de äldre. Undvik gamla gasbilar med automatväxellåda, då de drar mer bränsle. Detta gäller inte de nyare bilarna med elektroniskt styrda kontrollsystem för kraft och bränsleförbrukning. En annan svag punkt är krånglande klimatanläggningar och luftkonditionering, som även här kan påverka bränsleförbrukning på äldre bilmodeller.

Besparingar, ekonomi och andrahandsvärde på begagnade gasbilar?

Det finns mycket att spara på att gå över till biogas, och inte bara gällande miljösynpunkt. Kostnad per mil är betydligt lägre än för bensin. Du sparar omkring 15–20 % per mil. Om du årligen kör 15 000 km kan du spara in över 3 000 kronor varje år, jämfört med en bensindriven bil. Ett generellt exempel på blandad körning ger en kostnad för bränsleförbrukningen på 8,40 kr per mil, men detta varierar såklart på hur man kör och hur tung och stor bilen är.

Dessutom finns det skattemässiga vinster att göra med det nya Bonus Malus systemet från 2018. I vissa kommuner har till och med gratis parkering för miljöbilar anordnats, och andra förmåner kan vara värt att titta efter, som till exempel nybilspremien på 10 000 kr för miljöbilar.

Andrahandsmarknaden på begagnade miljöbilar är inte så jättestor då antalet inte är så högt, och då blir det svårt att göra en övergripande bedömning av andrahandspriser. Med ny lagstiftning och skattepolitik påverkas naturligtvis priserna, kanske mer än priserna för traditionella bensin/diesel bilar. Med tanke på den växande gasbilsmarknaden, och bränslets ökade popularitet, kommer priserna på andrahandsmarknaden förmodligen att stiga.

Köpa gasbil utomlands för att själv importera till Sverige, där kan man stöta på patrull med att få bilen typgodkänd. Undvik detta om du inte är helt säker på din sak.

Konvertera bensinmotor till biogas

Efterkonvertering av bensinmotorer för gasdrift görs med hjälp av en konverteringssats och är ganska vanligt. Till en kostnad av omkring 30 000 kronor får du det utfört. Efter konverteringen behöver fordonet genomgå en ny registreringsbesiktning och omklassas.

Vid konverteringen behöver motorns elektronik omprogrammeras, för att kunna hantera både biogas och bensin. Gastankar som tål högt tryck, behöver monteras in i bagaget. Elektroniken som installeras i motorn är för att styra gassystemet och passar alla bilar som använder sekventiell insprutning – gasen skjuts in i motorns insugsrör direkt från en bränsleinsprutare. Datan för sekvensstyrningen av gasinsprutningen kommer från bilens ursprungliga styrenhet.

Ytterligare mät- och reglerdon behöver monteras in i systemet, vid sidan av det ursprungliga bränslesystemet. En del bilar kan behöva byta ut topplockspackning och topplocket till ett som är mer anpassat för gasdrift, med hårdare ventilsäten.

Mest populära gasbilar 2020 – topp-5 – bäst i test

Dacia Duster

vätgasbilar sverige Dacia Duster

Populär SUV, säker, överkomligt pris, lätt att hantera och av högsta kvalitet – Dacia Duster Bi-Fuel använder den senaste tekniken som har allt. Jämfört med en bensindriven bil, sparar du in 40 % på bränslekostnader, får 10 % bättre prestanda, 60 % längre räckvidd och 11 % lägre CO2-utsläpp. Med över 10 års erfarenhet av motorgasdrivna (LPG) fordon, är Dacia den mest sålda gasbilen på kontinenten. Var tredje europasåld motorgasbil är från dem.

Audi A4 Avant g-tron

vätgasbilar: Audi A4 Avant g-tron

Audi A4 Avant g-tron är inte bara sportig och smidig, utan utrustad med ny smart teknik och en stark miljövänlig 2,0 liters TFSI-motor på 170 hk. Accelererar från 0 till 100 km/h på bara 8,4 sekunder. Dessutom med en mycket grönare tank, gastanken rymmer 17,3 kg och en kompletterande bensintank på 7 liter. Drivs av komprimerad fordonsgas (CNG), samt biogas och håller en räckvidd på omkring 420–440 km. Maximalt vridmoment är 270 Nm.

Fiat Doblò 1.4 T-Jet 16V Natural Power

Reservdelar till vätgasbilar: Fiat Doblò 1.4 T-Jet 16V Natural Power

En ren och sparsam, slitstark och pålitlig skåpbil. Fiat Doblò är även, tack vare fordonsgasen, billig i drift och underhåll. Kombinationen med CNG-gas och bensintanken ger en lång räckvidd på upp till 910 km. Motorn har 120 hk och vridmomentet ligger på 206 Nm, vilket även räcker och blir över, för större transporter.

SEAT Leon TGI

Vätgasbilar: SEAT Leon TGI

Med låga bränslekostnader och ett överkomligt grundpris, står sig Seat Leon TGI bra mot andra mellanklassbilar. Klassisk stilren design och rymlig, med tre gastankar som rymmer 17,3 kg fordonsgas (CNG) har den en räckvidd på omkring 400 km. Motorn har en effekt på 115 hk, men bilen är en lättviktare och gör 0–100 km/h på 9,9 sekunder.

Škoda Kamiq G-TEC

Reservdelar till vätgasbilar sverige: Škoda Kamiq G-TEC

Med över 40 000 sålda bilar på under två år är detta en populär bil. Škoda Kamiq G-TEC har en 1 liters trecylindrig motor med turbo som går på biobränsle och CNG. De tre gastankarna i stål rymmer 13,8 kg, samt med en kompletterande 9 liters bensintank som reserv. Ger 90 hk och max vridmoment ligger på 160 Nm. Allt i en snygg och robust design.

Sammanfattning

En ny-gammal teknik, som de senaste åren utvecklats med stormsteg. Miljön ligger i fokus, men det finns även pengar att spara för privatekonomin. Biogas är definitivt ett konkurrenskraftigt alternativ till batteridrivna elbilar ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Med en längre räckvidd än elbilar, blir den här miljöbilstypen slagkraftig och har klarat sig bra i test av grön teknik och grön energi. Tycker du de håller högt nybilspris, trots lägre driftskostnad, skattelättnader och bonus, ja titta då på konvertering av din bensinbil till fordonsgas – det kan vara ett lämpligt grönt alternativ för just dig och din plånbok.

Behöver du en ny gastank eller andra bildelar till din bil, ta då en titt in på vår webbplats där du garanterat hittar det du söker.