Hur rengör man ett spjällhus

Hur rengör man ett spjällhus

Moderna luftintagssystem kan fungera under lång tid utan service. Det är emellertid fortfarande viktigt att vidta vissa förebyggande åtgärder efter cirka var 120 000:e km för att hålla dem i felfritt skick. Framförallt är det värt att rengöra ett spjällhus. Det kan du göra på egen hand på bara 10–20 minuter. I den här artikeln kommer vi att ta upp symtomen på ett kontaminerat spjällhus och förklara hur du kan rengöra det själv. 

Vad är ett spjällhus?

Denna komponent är ett element i luftintagssystemet som kontrollerar mängden luft som tillförs förbränningskamrarna. Den har en direkt påverkan på processen för bildandet av luft-/bränsleblandningen. Den kan ha antingen mekanisk eller elektronisk drivkraft. Den installeras inuti ett hölje som är anslutet till kylsystemets slangar, vevhusets ventilation, kontrollsystemet som förhindrar ångbildande utsläpp, sensoranslutningar med mera. Spjällplattans axel är utrustad med en lägessensor som mäter spjällets öppningsvinkel och hastighet. Avläsningar från denna sensor används av motorns styrenhet för att justera insprutningen och antändningen.

Vad är ett spjällhus

I mekaniska komponenter är spjällplatan ansluten till gaspedalen med en kabel eller spak: när pedalen trycks ned öppnas plattan till en motsvarande vinkel. 

Monteringar med elektrisk drivkraft inkuderar en elektrisk motor som är ansvarig för att öppna luftkanalen: motorns styrenhet ger kommandon till denna motor baserat på olika sensorers avläsningar. 

Vilka är symtomen på ett kontaminerat spjällhus?

 • Problem att starta motorn. På grund av att avlagringar bildas kan spjällventilen släppa igenom mindre luft än vad som behövs vid små öppningsvinklar. Detta leder till sämre dragkraft, speciellt vid låga varvtal. Ibland kan motorn till och med stanna.
 • Instabila eller höga varvtal vid tomgång. Detta inträffar när mer luft än vad som behövs kommer in i motorn på grund av att mekanismen fastnat i öppet läge.
 • Ökad bränsleförbrukning. I en del fordon orsakar överdriven lufttillförsel att mer bränsle än nödvändigt tar sig in i motorn. Det brinner upp utan att göra någon nytta.
 • Minskad motorkraft. Om ventilen inte öppnas i önskad vinkel kommer förbränningskamrarna inte få tillräckligt med luft. Föraren kan märka att fordonets dynamik blir kraftigt försämrad.

Hur rengör man ett spjällhus utan att avlägsna det från fordonet? 

 1. Parkera din bil på ett plant underlag så att du har tillgång till motorutrymmet från alla sidor. Det är bäst att arbeta utomhus eller i välventilerade rum.  
 2. Säkra fordonet med hjulstopp. 
 3. Öppna motorhuven. Koppla loss den negativa terminalen från batteriet. 
 4. Lokalisera spjällhuset. Det bör finnas någonstans mellan luftfiltret och intagsgrenröret. Om du har problem med att hitta komponenten ber du en medhjälpare att trycka ned gaspedalen för att se hur spjällventilen öppnas.  
 5. Fastställ vilka verktyg du behöver för att koppla loss luftfilterröret. Förberedd verktygen. Utöver dem kommer du att behöva skyddshandskar och -glasögon, pappershanddukar, lite motorolja, en liten borste eller en mjuk trasa, maskeringstejp eller speciell reflextejp samt en burk med spjällrengöringsmedel. 
 6. Med hjälp av maskeringstejpen eller reflextejp märker du alla slangar som måste tas bort för att du ska kunna nå spjällhuset och luftkanalen. 
 7. Med en skruvmejsel eller nyckel lossar du klämman som säkrar luftkanalen. 
 8. Lossa röret försiktigt. Se till att du inte skadar packningen om det någon sådan. Utför arbetet försiktigt så att du inte kopplar från elektriska anslutningar eller slangar. Om spjällhuset är anslutet till luftrör från bägge sidor räcker det att avlägsna en av dem. 
 9. Ta på dig skyddsglasögon och -handskar. 
 10. Spreja spjällrengöringsmedlet på komponentens inre yta. Låt medlet verka i cirka 5–10 minuter.
Spreja spjällrengöringsmedlet på komponentens inre yta
 1. Ta bort smuts med en borste eller mjuk trasa. Var uppmärksam: vissa spjällhus har en speciell molybdenbeläggning. Du bör vara extra försiktig när du rengör dessa. 
 2. Använd pappershanddukar för att avlägsna resterna av rengöringsmedlet med de upplösta avlagringarna. Vid behov kan du behandla ytan en andra gång. 
 3. Torka rent monteringen.
 4. Applicera en droppe olja på spjällets axel. Sprid ut den med exempelvis en bomullstuss.
 5. Anslut insugningsgrenröret och dra åt klämman lika hårt som den var spänd från början. Sätt tillbaka alla bortplockade slangar på deras platser.  
 6. Starta motorn och låt den gå på tomgång i ett par minuter. 
 7. Kör en testrunda. Om motorproblemen orsakades av ett smutsigt spjällhus bör de ha försvunnit.

Hur rengör man ett spjällhus som plockats bort från bilen? 

Nedmontering av komponenten gör det möjligt att rengöra den grundligt. Det tar dock lite längre tid.

 Gör enligt följande: 
 1. Upprepa stegen 1, 2, 3, 4 och 5 från den tidigare listan. Kom ihåg att du kan behöva fler verktyg eftersom du måste avlägsna hela monteringen. Dessutom är det rekommenderat att förbereda en ren behållare för dränering av kylvätskan samt lite ny kylvätska som är identisk med den du använder nu. 
 2. Avlägsna luftfiltrets hölje om det är nödvändigt för att få tillgång till spjällhuset. 
 3. Lossa alla klämmor och koppla sedan loss alla elektriska anslutningar, slangar och rör från spjällhuset. Var extra försiktig när du avlägsnar kylsystemets slang, särskilt om motorn var igång innan det: kylvätskan kan fortfarande vara varm. 
 4. Lossa fästena från spjällhuset och avlägsna det från din bil. I vissa fordon finns det ett extra fäste – en konsol. Om spjället drivs mekaniskt kommer du behöva koppla bort accelerationskabeln. 
 5. Täck insugningsgrenrörets öppning för att förhindra att smuts tar sig in i enheten. 
 6. Koppla bort styrventilen för tomgångsluft från spjällhuset. Den måste också rengöras.
 7. Applicera lite rengöringsmedel på din bils spjällhus och behandla alla svåråtkomliga hålrum. Avlägsna orenheter med en borste och pappershanddukar eller en mjuk trasa. 
Applicera lite rengöringsmedel på din bils spjällhus och behandla alla svåråtkomliga hålrum
 1. Torka av de rengjorda elementen.
 2. Rengör spjällhusets monteringsfäste och installera en ny packning.
 3. Installera samtliga komponenter på deras ursprungliga platser i omvänd ordning. 
 4. Kontrollera kylvätskenivån och fyll på vid behov. 
 5. Justera om komponenten. Läs vidare för att få reda på hur du gör.

Justera om ett mekaniskt kontrollerat spjäll

 1. Ta bort terminalerna från batteriet i 15 minuter. Anslut dem sedan igen. Om du redan tagit bort dem medan du rengjorde enheten kan du hoppa över detta steg. 
 2. Starta motorn. Låt den gå på tomgång i 10 minuter. Kom ihåg att inte slå på några ytterligare förbrukare. 
 3. Stäng av motorn i cirka 10 sekunder. Starta den sedan igen.
 4. Vänta tills motorn värms upp till sin arbetstemperatur. Efter det kan du börja använda fordonet. 
 5. Var uppmärksam: du kan behöva köra 150–200 km tills tomgången stabiliseras. 

Justera om ett elektroniskt kontrollerat spjäll

Omjusteringsprocessen kan variera i olika fordon. Därför bör du, innan du påbörjar proceduren, ta en titt i fordonets manual för den exakta ordningsföljden.

 Det generella tillvägagångssättet ser ut enligt följande: 
 1. Studera proceduren och försök lägga den på minnet. Du kommer behöva agera snabbt och inte ha tid att kontrollera detaljerna. 
 2. Starta motorn. Värm upp den till dess arbetstemperatur.
 3. Stäng av motorn i 10 sekunder.
 4. Slå på tändningen i 3 sekunder
 5. Tryck ned gaspedalen snabbt 5 gånger. En nedtryckning bör ta en sekund.
 6. Tryck ned gaspedalen mot golvet i 7 sekunder. Håll den nedtryckt tills lampan “Check Engine” lyser stadigt och vänta 3 sekunder till.
 7. Släpp gaspedalen och starta motorn. 

Hur hindrar man spjällhuset från att bli smutsigt?

 • i Använd enbart bränsle av hög kvalitet. Annars kommer orenheter och föroreningar att ta sig in i motorn och snabbt bilda kolavlagringar på spjällhuset. Av samma anledning bör du inte strunta i att byta bränslefilter. Det är rekommenderat att spola rent bränsletanken då och då.
 • i Byt ut luftfiltret i tid. Se till att insugningssystemet alltid är lufttätt. Denna enkla kontroll hindrar ofiltrerad luft från att sugas in i insugningssystemet på ställen där dess komponenter inte är ordentligt anslutna.
 • i Se till att vevhusets ventilationssystem alltid är felfritt. Funktionsfel i det orsakar snabbt bildande av oljerester på spjällhusets element.

Slutsats

Motorns stabilitet och prestanda hänger på att de relaterade monteringarna korrekt. Därför är rengöring av spjällhuset en obligatorisk underhållsprocedur för insugningssystemet. Våra tips hjälper dig att göra det på egen hand och spara in på verkstadsreparationstjänster.

Kommentarer – 1

 • @user_68918
  31.07.2021 18:25
  Medlem

  Hej är det lätt att göra detta på en volvo v70 2,5t 2005 ??

  Tacksam för svar

  Rolf

Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument