Så kontrollerar du ditt bilbatteri

Så kontrollerar du ditt bilbatteri

Enkla metoder från AUTODOC

 1. Utför en visuell inspektion

  • Om det förekommer korrosion på batteripolerna bör du rengöra dem med en stålborste och applicera kopparfett.
  • Om du upptäcker skador på höljet är det bäst att byta ut batteriet.
 1. Kontrollera elektrolytnivåerna med hjälp av indikatorn

  Ta bort eventuellt damm och smuts från indikatorn och titta på dess färg:
  • Grönt betyder att elektrolytnivån och laddningen är normal.
  • Vitt betyder att laddningen är svag och måste laddas på.
  • Rött betyder att elektrolytens surhetsgrad ökat och att vattennivån sjunkit.
 • i Se till att koppla ifrån batteripolerna.
 • i Tillsätt destillerat vatten om det behövs.
 • i Se till att bära gummihandskar när du arbetar med elektrolyt: om det kommer i kontakt med din hud kan det orsaka kemiska brännskador.
Kontrollera elektrolytnivåerna med hjälp av indikatorn
 1. Kontrollera elektrolytnivån med hjälp av specialmarkeringarna på batterihöljet

  Se till att elektrolytnivån ligger mellan markeringarna “min” och “max”.
 • i Se till att koppla ifrån batteripolerna.
 • i Tillsätt destillerat vatten om det behövs.
 • i Se till att bära gummihandskar när du arbetar med elektrolyt: om det kommer i kontakt med din hud kan det orsaka kemiska brännskador.
 1. Kontrollera elektrolytnivån med hjälp av ett glasrör om ditt batteri inte har några markeringar som indikerar nivån
 • i Notera: Detta gäller endast batterier som kan underhållas.
 • i Kontrollera elektrolytnivån i varje cell.
 • Parkera bilen på en plan yta. Rengör battericellerna från damm och smuts.
 • Ta bort cellens lock och sätt i röret.
 • När röret når plåten fyller du på det och tar ut det.
 • Sätt tillbaka cellocket.
 • Elektrolytens höjd i röret indikerar dess nivå i batteriet.
 • i Se till att koppla ifrån batteripolerna.
 • i Tillsätt destillerat vatten om det behövs.
 • i Se till att bära gummihandskar när du arbetar med elektrolyt: om det kommer i kontakt med din hud kan det orsaka kemiska brännskador.
Tillsätt destillerat vatten om det behövs
 1. Kontrollera elektrolytens densitet

  • Parkera bilen på en plan yta. Rengör battericellerna från damm och smuts.
  • Ta bort cellens lock och sätt i hydrometerröret.
  • Hämta upp ett komplett elektrolytprov i hydrometern. Hydrometerröret bör flyta fritt i vätskan.
  • Avläsningen där elektrolyten möter hydrometerns skala visar elektrolytens densitet.
  • Töm försiktigt tillbaka elektrolyten i batteriet.
  • Sätt tillbaka cellocket.
 • i Se till att koppla ifrån batteripolerna.
 • i Notera: Detta gäller endast batterier som kan underhållas.
 • i Kontrollera elektrolytdensiteten i varje cell.
 1. Mät batteriets spänning med hjälp av en voltmeter eller multimeter

  Ändra multimeterns läge till likströmsmätning och ställ in intervallet på 20 volt.
  Koppla multimeterns svarta sond till den negativa batteripolen och den röda sonden till den positiva polen. Titta på avläsningen på multimeterns skärm.
  • Om batteriet är fulladdat bör spänningen överstiga 12,6 volt. En spänning på mindre än 12,6 volt innebär att batteriet är mindre än 50 % laddat.
  • Om batteriets spänning är mindre än 11,6 volt innebär det att batteriet är helt urladdat.
 • i Se till att koppla ifrån batteripolerna.
 • i Rengör terminalerna med en stålborste innan du kontrollerar dem, om det behövs.
Mät batteriets spänning med hjälp av en voltmeter eller multimeter
 1. Kontrollera batteriets laddningsnivå med hjälp av en batteritestare
 • i Se till att koppla ifrån batteripolerna.
 • i Rengör terminalerna med en stålborste innan du kontrollerar dem, om det behövs.
 • i Batteriet bör inte ha använts på 6–8 timmar innan kontrollen.
 • i Genomför endast kontrollen om elektrolytnivån är normal.

Anslut sonderna till de positiva och negativa terminalerna på batteriet:

 • Mät batteriets spänning utan belastningsmotstånd.
  • Bilbatteriet är 100 % laddat om avläsningarna ligger mellan 12,6 och 12,9.
  • Bilbatteriet är urladdat om avläsningarna visar lägre än 11,5.
 • i Gör om mätningen några gånger.
 • i Kontrollen bör inte pågå längre än 6–10 sekunder.
 • i Vänta 3–5 minuter mellan mätningarna.
 • Mät batteriets spänning utan belastningsmotstånd.
  • Bilbatteriet är 100 % laddat om avläsningarna visar högre än 10,2.
  • Bilbatteriet är helt urladdat om avläsningarna visar lägre än 7,8.

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *