Så kontrollerar du motorns kylfläkt

Så kontrollerar du motorns kylfläkt

 Så kontrollerar du en mekanisk kylfläkt 

 1. Inspektera kylfläktens drivrem.
  Byt ut remmen om du hittar spår av fett på dess yta.
  Om du noterar tecken på att drivremmen är på väg att spricka eller slitas ut bör du byta ut den.
 2. Kontrollera spänningen i fläktens drivrem samt spännrullens tillstånd.
 3. Kontrollera kylfläktens lager.
  Stäng av motorn och rotera fläkten för hand. Den bör röra sig jämnt.
  Byt ut lagret om fläkten inte kan rotera lätt eller om du upptäcker ojämnheter. Vissa lager måste bytas ut som en enhet.
  Dra åt remmen om det finns glapp i den.
  Byt ut spännrullen om den är defekt.
 4. Kontrollera viskokopplingen.
  Rotera fläktbladen när motorn är avstängd och kontrollera om det finns axiellt glapp. Det bör inte finnas motstånd, tröghet eller glapp.
  Om du lägger märke till dessa tecken på defekt hos viskokopplingen bör du ta bort delen. Värm upp kopplingen genom att placera den i kokande varmt vatten i minst 10 minuter. Ta försiktigt upp den uppvärmda delen och försök få den att snurra.
  Om det inte finns något ökat motstånd under rotationen kan du använda silikonolja i viskokopplingen. Om viskokopplingen är underhållsfri (dvs inte kan fyllas på med silikonolja) måste du byta ut den.

 Så kontrollerar en elektrisk kylfläkt 

Varning! Lossa alltid batteriets negativa pol innan du börjar undersöka den elektriska fläkten.
 1. Se efter om säkringen gått. Byt ut den om den har det.
 2. Inspektera reläet.
  Byt ut det om du hittar sot eller oxidation på det.
 3. Kontrollera att reläet fungerar korrekt.
  Kontrollera reläernas och säkringarnas diagram. Hitta kylfläktens relä och dess nominella motståndsvärde.
  Koppla ihop multimetern med kylfläktens relä och kontrollera det faktiska motståndsvärdet.
  Om det faktiska motståndsvärdet inte överensstämmer med det nominella värdet måste du byta ut reläet.
 4. Kontrollera kylfläktens kablar.
  Byt ut kablarna om de är skadade.
 5. Kontrollera kylvätsketemperaturgivaren.
  För att göra detta: starta motorn, låt kylvätskan värmas upp till 80–95 °C och kontrollera om fläkten slagits på.
  Om fläkten inte slås på måste du byta ut kylvätsketemperaturgivaren.
 6. Kontrollera kontakterna.
  Om kontakterna är oxiderade bör du behandla dem med elektrisk kontaktsprej.
 7. Slå på fläkten för att kontrollera hur det elektriska drevet fungerar.
  Koppla bort polerna från temperaturgivaren och starta motorn – fläkten ska fungera.
[Total:    Average: /5]