Så kontrollerar du motorns kylfläkt

Så kontrollerar du motorns kylfläkt

 Så kontrollerar du en mekanisk kylfläkt 

 1. Inspektera kylfläktens drivrem.
  Byt ut remmen om du hittar spår av fett på dess yta.
  Om du noterar tecken på att drivremmen är på väg att spricka eller slitas ut bör du byta ut den.
 2. Kontrollera spänningen i fläktens drivrem samt spännrullens tillstånd.
 3. Kontrollera kylfläktens lager.
  Stäng av motorn och rotera fläkten för hand. Den bör röra sig jämnt.
  Byt ut lagret om fläkten inte kan rotera lätt eller om du upptäcker ojämnheter. Vissa lager måste bytas ut som en enhet.
  Dra åt remmen om det finns glapp i den.
  Byt ut spännrullen om den är defekt.
 4. Kontrollera viskokopplingen.
  Rotera fläktbladen när motorn är avstängd och kontrollera om det finns axiellt glapp. Det bör inte finnas motstånd, tröghet eller glapp.
  Om du lägger märke till dessa tecken på defekt hos viskokopplingen bör du ta bort delen. Värm upp kopplingen genom att placera den i kokande varmt vatten i minst 10 minuter. Ta försiktigt upp den uppvärmda delen och försök få den att snurra.
  Om det inte finns något ökat motstånd under rotationen kan du använda silikonolja i viskokopplingen. Om viskokopplingen är underhållsfri (dvs inte kan fyllas på med silikonolja) måste du byta ut den.

 Så kontrollerar en elektrisk kylfläkt 

Varning! Lossa alltid batteriets negativa pol innan du börjar undersöka den elektriska fläkten.
 1. Se efter om säkringen gått. Byt ut den om den har det.
 2. Inspektera reläet.
  Byt ut det om du hittar sot eller oxidation på det.
 3. Kontrollera att reläet fungerar korrekt.
  Kontrollera reläernas och säkringarnas diagram. Hitta kylfläktens relä och dess nominella motståndsvärde.
  Koppla ihop multimetern med kylfläktens relä och kontrollera det faktiska motståndsvärdet.
  Om det faktiska motståndsvärdet inte överensstämmer med det nominella värdet måste du byta ut reläet.
 4. Kontrollera kylfläktens kablar.
  Byt ut kablarna om de är skadade.
 5. Kontrollera kylvätsketemperaturgivaren.
  För att göra detta: starta motorn, låt kylvätskan värmas upp till 80–95 °C och kontrollera om fläkten slagits på.
  Om fläkten inte slås på måste du byta ut kylvätsketemperaturgivaren.
 6. Kontrollera kontakterna.
  Om kontakterna är oxiderade bör du behandla dem med elektrisk kontaktsprej.
 7. Slå på fläkten för att kontrollera hur det elektriska drevet fungerar.
  Koppla bort polerna från temperaturgivaren och starta motorn – fläkten ska fungera.

Kommentarer – 1

 • @user_269831
  10.10.2022 22:25
  Medlem

  Motorlampan i min volvo v70 (I) 2000 Classic 140 hk tänds när motorn når 92 grader och fläkten borde gå igång men det gör den inte. Motorn blir bara varmare. Mätte med ir-termometer motorn till 104 grader på tomgång så stängde jag av motorn. Fläkten går igång om jag drar ur kontakten till tempgivarengivaren så den fungerar.Termostaten är testad och fungerar. Tempgivaren är testad och med värdena vid 25 grader2,52 kohm, 75 grader 333 ohm, 87 grader 228 ohm, vid kokning197 grader så den verkar fungera men fläkten startar inte när motorn får normal temp. Givaren ger alltså inga signaler tlll fläkten när den borde gå. Jag undrar om det kan vara fel på kabeln från givaren till fläkten eller om givaren kan vara delvis defekt? Jag har tagit ut givaren från bilen och skulle vilja testa kontakten som finns i bilen som går vidare till kylarfläkten är hel med att sätta den röda och svarta polerna på multimetern på de två stiften i kontakten som finns i bilen. Kan jag göra det utan att riskera att något går sönder? Bilbatteriet är urkopplat. Reläer finns ovanför fläkten och dem har jag inte tagit isär.

Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument