Så kontrollerar du tändsystemet

Så kontrollerar du tändsystemet

Tändsystemet ansvarar för att starta motorn. Dess huvudkomponenter är batteri, tändningslås, elektronisk kontrollenhet, tändspolar, högspänningsledningar samt tänd- eller glödstift. För att undvika motorfel eller startproblem rekommenderar vi att du kontrollerar de här elementens skick regelbundet. I den här artikeln kommer vi att ta upp de vanligaste orsakerna bakom defekter och förklara hur felsökningsprocedurerna går till.

6 tecken på defekter i tändsystemet

  1. Motorn startar inte. Oftast inträffar detta på vintern när motoroljan blir tjockare på grund av kylan och batteriet förlorar sin laddning snabbare. Efter ett par misslyckade försök att starta bilen kan tändstiften dränkas i bensin. Om detta inträffar måste de bytas ut. 
  2. Ojämn tomgång. Detta kan orsakas av skadade högspänningsledningar eller kortslutning i tändspolarnas lindning. Att använda ett slitet batteri minskar ofta livslängden på de här komponenterna.
  3. Motorn går instabilt vid acceleration. Ofta är vatten som tagit sig in i tändspolarna, tändstiften eller högspänningsledningarna boven i dramat. Detta kan exempelvis inträffa om du fått motorrummet högtryckstvättat.
  4. Ett poppande ljud hörs från insugningsgrenröret eller ljuddämparen. Detta inträffar på grund av felaktigt justerad tändning efter dåligt reparationsarbete. Att använda tändstift med felaktig värmeklassning kan också orsaka främmande ljud.
  5. Ökad bränsleförbrukning. Vanligtvis orsakas detta av felaktigt fästa högspänningsledningar eller skadad isolering, vilket gör att de går sönder. Detta leder till instabil strömförsörjning.
  6. Elektrisk utrustning går sönder. Detta kan inträffa om tändningslåset är trasigt på grund av brända elektriska kontakter. Denna enhet kan även skadas av oförsiktig användning eller efter ett inbrottsförsök.

Så diagnostiseras tändsystemets element

  • Tändstift: Inspektion utförs visuellt eller med hjälp av en multimeter. Använd en passande tändstiftsnyckel för att skruva loss komponenten och kontrollera hur den ser ut. Den yttre isoleringen bör inte ha några defekter och det bör inte finnas några avlagringar på elektroden. Dessutom bör mellanrummet mellan sidan och de centrala elektroderna vara inom de specificerade värdena. Fäst den ena multimetersonden på stiftets gänga och den andra på elektroden. Om enheten visar ett motstånd över 6 kΩ måste tändstiftet bytas ut.

Tändstift.

  • Spolar: Se till att deras kontakter sitter åt. Sprickor eller sotspår på spolarna indikerar att de behöver bytas ut. Använd en ohmmätare eller ett oscilloskop för att mäta deras motstånd. Du hittar de rekommenderade värdena i fordonets manual. För den primära lindningen bör detta värde vara omkring 1 Ω. För den sekundära kan det vara upp till 20 kΩ.

Spolar.

  • Fördelarlock: Du måste regelbundet inspektera delen och leta efter sprickor, termisk skada eller dålig kontakt mellan bussningar och rotorytan. Före kontrollen bör du rengöra locket noga.

Fördelarlock.

  • Högspänningsledningar: För att säkerställa att ledningarnas isolering är intakt bör du inspektera dem och leta efter sprickor, böjningar och nötning. Om du kan se gnistor nära komponenterna i mörker medan motorn är igång är det ett tecken på skadad isolering. För en mer grundlig diagnostik kommer du att behöva en multimeter. Motståndet i intakta kablar bör vara mindre än 10 kΩ.

Högspänningsledningar.

Därför är det farligt att ignorera dessa fel

Om tändsystemet inte fungerar som det ska krävs omedelbara åtgärder. Utöver problem med att starta motorn kommer du märka effektförlust och ökad bränsleförbrukning. Motorn börjar överhettas regelbundet, vilket kan leda till att en dyr, omfattande reparation blir nödvändig. Dessutom går motorn ojämnt och producerar främmande ljud.

Slutsats

Motorns livslängd påverkas direkt av tändsystemets skick. Följ AUTODOCs rekommendationer om diagnostik för att upptäcka och lösa problemen i tid och njut av felfri drift av din bil.

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *