Så undersöker du en turboladdare

Så undersöker du en turboladdare
 Turbokontroll: 8 enkla steg 
 1. Lyssna på motorn när den är kall.

  Om du hör ett brummande från turbinen när den arbetar är lagren förmodligen utslitna. Skrikande metall, som uppstår när impellerns skovlar ligger emot turbinens hölje, är ett tecken på samma defekt.

 2. Se efter om det finns oljerester på turbinens hölje.

  Om du hittar några sådana nära turbinhjulet är sannolikheten stor att din turboladdare håller på att gå sönder. Om du hittar oljefläckar på anslutningen till avgasröret eller i lufttillförselledningen kan det vara fel på motorn eller vevhusets ventilationssystem.

 3. Kontrollera avgasrökens färg.

  Om turbon är utsliten sipprar olja in i inloppsröret tillsammans med den laddade luften och brinner sedan upp i motorns förbränningskammare. Detta gör avgaserna svarta.

 4. Skanna systemet med en speciell enhet.

  För att utföra diagnostik behöver du en adapter, passande mjukvara samt en laptop eller smartphone. Alla mätningar ska göras medan motorn går på tomgång. Du hittar mer detaljerad information om den här diagnostikmetoden i din diagnostikadapters användarmanual.

 5. Ta bort turboladdaren från din bil och kontrollera om axeln glappar.

  Håll i axelns ände och försök gunga den från sida till sida. Glapp i komponenten får inte vara större än 1 mm. Axeln ska inte röra sig längs höljet.

 6. Inspektera impellerns skovlar och turboladdarens väggar.

  Impellerns skovlar bör ha skarpa och mjuka kanter utan några grader, nötningar eller hack. Turboladdarens väggar bör inte uppvisa några tecken på att ha kontakt med impellerns skovlar.

 7. Se till att ställdonet och sensorerna fungerar som de ska.

  Det får inte finnas några bucklor på ställdonets hölje eller korrosionsfläckar på toppen av stången. Kontrollera att diafragman fortfarande är intakt. Lyft stången till dess övre position, stäng mynningen med fingret och släpp den sedan. Stången ska inte röra sig medan mynningen är stängd. Så snart du släpper den bör stången återgå till sin ursprungliga position. Kontrollera ställdonets elektriska del med en multimeter.

 8. Om du har en turboladdare med variabel geometri måste du kontrollera om skovelringen fastnat.

  Skovlarna ska kunna röra sig fritt. Diagnosera enheten med hjälp av en luftkompressor och en tryckmätare. Om skovelringen är intakt kommer ställdonet att röra sig fritt vid ett tryck på cirka 0,6–0,7 bar.

  Din profil är din personliga assistent

  Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument