Spola din bils kylare på egen hand

Spola din bils kylare på egen hand

En enkel procedur

OBS!

Läs produktens instruktioner noggrant innan du använder den. Följ alla säkerhetsföreskrifter när du arbetar med kemikalier och se till att bära skyddskläder, handskar och andningsskydd.
 • Koppla loss det nedersta röret i kylarsystemet och töm kylvätskan i en förberedd behållare.
 • Kontrollera att det inte finns smuts eller kalk i rören och kylaren.
 • Sätt tillbaka och säkra röret.

 • i Om det finns lite smuts i rören och kylaren ska du hälla destillerat vatten i kylsystemet. Konsultera ditt fordons manual för att få rätt volym.

Om det finns lite smuts i rören och kylaren ska du hälla destillerat vatten i kylsystemet.

 • Starta motorn. Låt den gå på tomgång i 10–15 minuter.
 • Stäng av motorn. Låt den svalna i 1–1,5 timme. Koppla loss det nedersta kylsystemets rör och töm det destillerade vattnet i en förberedd behållare.

 • i Om det destillerade vattnet du tömt är smutsigt upprepar du proceduren.
 • i Se till att du tömt allt destillerat vatten när systemet spolats. Fyll systemet med ny kylvätska. Information om mängden som behövs hittar du i ditt fordons manual.
 • i Om rören och kylaren är mycket smutsiga bör du använda ett rengöringsmedel för kylsystemet.
 • i Se till att läsa kemikaliens produktinstruktioner. Häll ned den i kylsystemet. Information om mängden som behövs finns specificerad i instruktionerna.

Starta motorn och låt den gå på tomgång under den tid som specificeras i produktinstruktionerna.

 • Starta motorn och låt den gå på tomgång under den tid som specificeras i produktinstruktionerna.
 • Stäng av motorn och låt den svalna i 1–1,5 timme.
 • När tiden som anges i instruktionerna gått tar du bort det nedersta röret i kylsystemet och tömmer rengöringsmedlet i en förberedd behållare.
 • Upprepa proceduren om det behövs.

 • i Efter att systemet spolats måste du se till att du tömt kemikalien helt och hållet. Fyll systemet med ny kylvätska. Information om mängden som behövs hittar du i ditt fordons manual.

Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument