Vägavgifter och Miljödekaler i Europa: Köpa och Priser

Vägavgifter och Miljödekaler i Europa: Köpa och Priser

På många semesterorter i Europa måste man betala vägtullar för att kunna använda motortrafikleder, motorvägar med dubbla körbanor samt broar och tunnlar. Men hur fungerar egentligen betalningen av vägtullar?

EU-vinjetter och vägtullar: Allmän information

Betalningen av vägtullar i Europa baseras vanligtvis på sträckan, där fordon antingen registreras manuellt vid betalstationer eller identifieras av en automatisk vägtullsenhet. Förare kan beräkna och betala vägtullarna med hjälp av särskilda vägtullsappar som också kan informera om rutter och trafik. I vissa länder krävs vignetter som är giltiga under vissa perioder, medan särskilda vägtullar också kan tas ut för specifik infrastruktur som broar och tunnlar.

Vägavgifter i Europa: I vilka länder? 

Avgiftssystemet bygger på att en avgift betalas för att använda motorvägar och motortrafikleder. Vi har sammanställt en tabell över vägtullskostnader per kilometer i de mest besökta länderna med ett avståndsbaserat vägtullssystem. Observera att dessa kostnader är genomsnittsvärden och kan variera beroende på fordonstyp, specifik rutt och aktuella tariffer:

LandKostnad per kilometer
Tyskland0,15 €
Frankrike0,10 €
Italien0,07 €
Kroatien0,08 €
Spanien0,10 €
Portugal0,10 €
Vägavgifter i Europa

Italien

Den nuvarande avgiften för att använda nästan alla italienska motorvägar är 0,07 € per kilometer (från och med 2024). Vägtullar betalas på alla motorvägar utom A2 från Salerno till Reggio di Calabria.

Frankrike

I Frankrike är motorcyklar, personbilar, lastbilar, husvagnar och husbilar skyldiga att betala vägtullar för att använda motorvägarna, med undantag för vissa motorvägar i städerna. Till skillnad från många andra europeiska länder drivs landets motorvägsnät av olika bolag, vilket innebär att det inte finns någon enhetlig kostnad för tullavgifterna. Kostnaden varierar beroende på vilken motorväg du kör på.

Kroatien

I Kroatien beräknas kostnaden för vägtullen utifrån den sträcka som tillryggalagts på motorvägen. I genomsnitt är motorvägsavgiften för en bil i kategori I cirka 0,08 € per kilometer. 

Nederländerna

I Nederländerna finns det inga allmänna vägtullar för landsvägar och motorvägar, vilket gör det möjligt att köra avgiftsfritt i hela landet. Det finns dock två undantag: Kiltunneln och Westerscheldetunneln som båda kräver vägtullar.

Belgien

Belgien har inga vägtullar för personbilar på vägar och motorvägar, så privata fordon (bilar, husbilar, bussar, motorcyklar etc.) behöver inte betala vägavgifter.

Vignett i Europa: I vilka länder? 

Den tidsbaserade vignetten används i vissa länder, till exempel Österrike, Schweiz, Tjeckien och Ungern. Avgiften debiteras inte efter tillryggalagd sträcka utan enligt perioder med fasta avgifter. Förare kan köpa en vignett som är giltig för en dag, två veckor, flera månader eller ett helt år, beroende på behov. Här följer en översikt:

Land7–10 dagar30 dagar 1 år
Österrike11,50 €28,90 €96,40 €
Slovakien12,00 €17,00 €60,00 €
Bulgarien7,00 € (7 dagar)14,00 €45,00 €
Slovenien16,00 € (7 dagar)32,00 €117,50 €
Tjeckien12,40 €17,60 €60,00 €
Rumänien3,30 €5,30 €28,00 €
Ungern16,80 €27,20 €150,00 €
Schweiz40 CHF

Observera att de priser som visas är exempel och att de faktiska priserna kan variera beroende på inköpstillfället och försäljningsställe.

Vignett i Europa

Ungern

Observera att du behöver köpa den elektroniska vignetten e-Matrica i förväg för att få köra på ungerska motorvägar. Olika giltighetsperioder finns tillgängliga, inklusive dagliga, veckovisa, månatliga och årliga vignetter.

Tjeckien

Avgiften i Tjeckien är mellan 0,002 CZK och 5,36 CZK per kilometer. Detta gäller för fordon med en bruttovikt på 3,5 ton eller mer på motortrafikleder och motorvägar.

Slovenien

För fordon med en totalvikt på mindre än 3,5 ton är en vignett obligatorisk i Slovenien för användning av motortrafikleder och motorvägar. Det slovenska vignettsystemet har varit helt elektroniskt sedan början av 2022. Det innebär att du måste köpa en e-vignett innan du kör på motortrafikleder eller motorvägar. 

Österrike

I Österrike tas en vägtull ut i nästan alla fall för motortrafikleder och motorvägar. För fordon med högsta tillåtna vikt på upp till 3,5 ton betalas avgiften i form av en vignett, med tilläggsavgifter på vissa sträckor och för vissa tunnlar.

Schweiz

Det finns ingen avståndsbaserad tullavgift; i själva verket är det förbjudet att ta ut denna typ av tull enligt den schweiziska federala konstitutionen. Alla motorfordon som väger upp till 3,5 ton måste dock ha en vignett för att få köra i Schweiz, medan fordon som väger över 3,5 ton och som inte används inom transportindustrin omfattas av en schablonavgift för tunga fordon (PSVA).

Slovakien

Slovakien använder ett elektroniskt vignettsystem, den så kallade e-vignetten, för användning av motortrafikleder och motorvägar med fordon med en bruttovikt på mindre än 3,5 ton.

Tunnelavgifter i Europa

Vi har listat de fem viktigaste tunnlarna och deras vägtullar med priser i Europa, för att köra genom dem:

 1. Mont Blanc-tunneln (Frankrike/Italien, 11,6 km): Avgifterna varierar beroende på säsong och fordonstyp. För bilar kostar en enkelresa cirka 54,10 €.
 2. Gotthardtunneln (Schweiz, Uri/Ticino): Resan genom Gotthardtunneln ingår i den schweiziska vignetten och ingår därför redan i priset. Detta innebär att ingen ytterligare avgift relaterad till rutten tas ut för att köra i Gotthardtunneln.
 3. Grosser-St.-Bernhard-tunneln (Schweiz/Italien, 6 km): Denna tunnel går genom Alperna. En enkelresa med bil kostar cirka 30 €.
 4. Fréjustunneln (Frankrike/Italien, 13 km): Bilar betalar cirka 45 € för en enkelresa.
 5. Öresundsbron (Danmark/Sverige): Avgiften för hela passagen (bro och tunnel) är cirka 65 € för en enkelresa.

Fordon över 3,5 ton

I Europa varierar vägtullarna för fordon över 3,5 ton beroende på land, färdväg och fordonsklass: Dessa fordon över 3,5 ton ska därför förses med en vignett.

Den så kallade Eurovignetten krävs i Luxemburg, Nederländerna och Sverige för fordon över 12 ton. Från och med den 1 januari 2025 kommer Danmark att övergå till en kilometerbaserad vägtull för tunga lastbilar, vilket innebär att Eurovignetten inte längre kommer att vara ett krav.

Ekovignett: Var behövs den?

En speciel miljödekal har införts i vissa länder i Europa, för att främja miljöskyddet och reglera trafiken i hårt belastade stadsområden. Här är några exempel på olika typer av ekovignetter för miljözoner i Europa:

 1. Tyskland – miljöklistermärke: Tyskland använder färgkodade miljödekaler för att klassificera fordon efter deras utsläppsklassning.
 2. Frankrike – Crit’Air: Frankrike har ett liknande system med sex olika vignettfärger, beroende på fordonets utsläppsklass.
 3. Österrike – utsläppsetikett: I Österrike är miljöetiketten obligatorisk för vissa regioner och hjälper till att identifiera mer miljövänliga fordon.
 4. Belgien – LEZ-vignett: I Belgien måste fordon vara registrerade för att få köra in i lågutsläppszoner (LEZ).
 5. Nederländerna – miljözoner: I Nederländerna finns miljözoner i olika städer, där fordon måste uppfylla vissa utsläppskrav.
 6. Italien – ZTL-miljödekal: I Italien finns det zoner med trafikbegränsningar (Zona Traffico Limitato – ZTL), särskilt i historiska stadskärnor.
Vägtullar Europa priser

Bila genom Europa: Grundläggande tips för en bekväm bilresa

Vi har sammanfattat några tips som hjälper dig att njuta av din nästa bilresa utan bekymmer:

 1. Köp din vignett i god tid: Köp din vignett före resan för att undvika långa köer vid gränsövergångarna och eventuella böter, och studera en karta över betalvägar i Europa.
 2. Korrekt placering av vignetten: Fäst vignetten på rätt sätt på bilens vindruta enligt anvisningarna så att den syns tydligt från utsidan.
 3. Utnyttja digitala alternativ: Använd en digital vignett om det alternativet finns tillgängligt. Den kan köpas via speciella appar och är ett bekvämt sätt att betala för vägtullar i Europa.
 4. Regelbundet underhåll av fordonet: Håll ditt fordon i gott skick. Kontrollera oljenivå, däcktryck och bromsar regelbundet för att se till att bilen är trafiksäker. Produkter för underhåll hittar du hos AUTODOC.
 5. Första hjälpen-kit och varningstriangel: Se till att din bil är utrustad med en första hjälpen-låda och en varningstriangel. Du hittar passande säkerhetsutrustning hos AUTODOC.

 VANLIGA FRÅGOR 

I vilka EU-länder tas inga vägtullar ut?

I vissa EU-länder tas ingen avgift ut för att använda motorvägar eller andra vägar. Dessa länder är Estland, Finland, Luxemburg och Malta. I dessa länder kan förare använda motorvägar och större vägar utan extra avgifter.

I Tyskland finns ännu inga vägavgifter för de vanliga vägarna (undantag för vissa specifika tunnlar). Däremot har ett sjuttiotal tyska städer infört så kallade miljözoner (Umweltzonen). De flesta av dessa zoner ligger i Ruhrområdet och i sydvästra Tyskland. Berlin, Bremen och Hannover i norra tyskland använder också miljözoner.

Vilket land har de högsta vägtullsavgifterna?

Frankrike och Italien är länder med särskilt höga vägtullar för motorvägar.

I vilka länder måste jag betala vägtullar för min bil?

Bilförare måste betala vägtullar i många europeiska länder, bland annat Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Österrike, Schweiz, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Rumänien, Bulgarien, Grekland och Polen.

Var köper jag vignetter?

Klistermärket kallas i Slovakien, Slovenien, Schweiz, Ungern och Österike för Autobahn-Vignette och köps på större bensinstationer i området kring landsgränserna, eller direkt vid gränsen. De gäller för både kortare eller längre perioder men i Schweiz endast för ett helt år.

Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument