Category: Filter till bilen

Hur du väljer och byter kupéfilter

Damm, sot, gummipartiklar, slipande substanser, ozon, kväveoxider, svavel- och koldioxidgaser, bensen och växtpollen under vår och sommar tar sig in i bilen genom dess ventilation tillsammans med luft. På …
[Fortsätta läsa ......]