Få praktisk information om kategorin Filter till bilen: tips och life hacks

Filter till bilen

Partikelfilterrengöring: så går det till

Partikelfilterrengöring: så går det till

Är ditt fordons partikelfilter igensatt? Ett blockerat filter gör det svårare för avgaserna att ta sig igenom det, vilket resulterar i att trycket framför partikelfiltret blir större. Sanningen är …

Hur du väljer och byter kupéfilter

Hur du väljer och byter kupéfilter

Damm, sot, gummipartiklar, slipande substanser, ozon, kväveoxider, svavel- och koldioxidgaser, bensen och växtpollen under vår och sommar tar sig in i bilen genom dess ventilation tillsammans med luft. På …