Partikelfilterrengöring: så går det till

Partikelfilterrengöring: så går det till

Är ditt fordons partikelfilter igensatt? Ett blockerat filter gör det svårare för avgaserna att ta sig igenom det, vilket resulterar i att trycket framför partikelfiltret blir större. Sanningen är att alla partikelfilter behöver rengöras och tömmas förr eller senare. Ändå är det långt ifrån alla fordonsägare som vet hur en sådan process går till och hur viktig den är. Den här artikeln sammanfattar allt du behöver veta om partikelfilter och hur du rengör dem.

Vad är partikelfilter?

Vad är partikelfilter

Partikelfiltrets uppgift är att rena fordonets avgaser. I början av 2010-talet betraktades dieseldrivna fordon som miljöbilar eftersom deras koldioxidutsläpp var väldigt låga jämfört med bensinbilars. Vad man inte visste då var att deras utsläpp av partiklar, som var desto större, är skadliga för miljön och atmosfären. Idag är det välkänt att dieselmotorer orsakar värre utsläpp av farliga partiklar än bensinmotorer gör. För att minska de negativa effekterna och för att leva upp till de nya, tuffare miljökraven som introducerats på senare år har partikelfilter börjat användas. Inledningsvis var det enbart dieselbilar som utrustades med partikelfilter, men nuförtiden används partikelfilter i bensindrivna bilar också. Att köra utan partikelfilter är inte tillåtet.

Hur fungerar partikelfilter?

I samband med förbränningen som sker i dieselmotorer bildas en del sot. Partikelfiltret samlar upp detta och bränner bort det, vilket är en nödvändighet för att filtret inte ska täppas till och sluta fånga upp sotet. Det som sker är att avgaserna slussas in i små kanaler med stängda ändar.

Vad är regenerering?

Medan du kör sker en så kallad passiv partikelfilterregenerering. I samband med denna oxiderar partiklarna och filtret töms. En regenerering av partikelfilter tar i de flesta fall 10–20 minuter och sker av sig självt under vanliga körförhållanden. Processen kontrolleras av din motors styrsystem. Det finns även något som heter aktiv regenerering. Under en sådan process höjs filtrets temperatur med hjälp av bränsleinjektioner eller genom förhöjning av halten kvävedioxid i bilens avgaser, vilket gör att sotoxideringen går snabbare.

Generellt regenererar partikelfiltren allra bäst i fordon som regelbundet färdas längre sträckor samt i höga hastigheter. I bilar som enbart färdas i låga hastigheter och kortare sträckor, till exempel i städer, kan den erforderliga temperaturen som behövs för förbränningsprocessen inte nås. I sådana fall kan du behöva ta fordonet till en bilverkstad där de kan göra en forcerad regenerering.

Hur rengör man partikelfilter?

Även om det är vanligast bland de bilar som nämns ovan samt hos fordon som gått många mil kan alla bilar med partikelfilter råka ut för igensatta eller tilltäppta filter. Det gäller alltså trots regelbunden regenerering och oberoende av vilken typ av filter du använder. Blockeringar som är så omfattande att de behöver åtgärdas inträffar oftast efter 10 000–20 000 mil.

Att byta partikelfilter i en verkstad kan bli en kostsam historia. Det är möjligt att byta partikelfilter på egen hand, men det är en komplicerad process och inget som rekommenderas för oerfarna gör-det-själv-mekaniker. Har du erfarenhet av reparationer och vill byta ut filtret själv?

 I korthet går det till såhär: 
 1. Hissa upp fordonet med en domkraft
  Det är inte möjligt att ta bort filtret från sidan, så det första du måste göra är att lyfta upp fordonet. Viktigt här är att välja en plan, jämn yta, att inget av hjulen har kontakt med marken och att du säkrar det med exempelvis pallbockar.
 2. Avlägsna filtrets skruvar och bultar
  Dessa måste förvaras säkert, då du kan behöva dem igen. Det är också en god idé att memorera deras positioner. Du kan ta ett foto eller rita en skiss för att komma ihåg hur de sitter.
 3. Montera ditt nya filter
  Använd ditt foto eller din skiss för att säkerställa korrekt placering. Det nya filtret ska sitta i exakt samma position som det förra. Använd nya skruvar och bultar.
  Att byta partikelfilter
 4. Dra åt filtret och se till att det sitter rätt
  Om det förekommer glapp mellan filtret och avgasröret kan det leda till ökad bränsleförbrukning eller för högt tryck i röret.
 5. Genomför en testkörning
  Hissa ned fordonet och provkör det i relativt hög hastighet i 10–15 minuter. Lampan bör inte längre lysa på instrumentpanelen. Om den fortfarande lyser eller någon annan lampa tänds bör du kontakta en verkstad.

⚠ Var sitter partikelfilter?

På dieseldrivna motorer sitter partikelfiltret vanligtvis på avgasröret. Beroende på exakt modell kan de fånga upp cirka 35–95 % av det sot som produceras i röret, vilket reducerar de skadliga utsläppen avsevärt. Ofta är filtret placerat i närheten av motorn, då värmen som kommer från den kan hjälpa till att skynda på uppvärmningen av partikelfiltret och på så sätt bränna bort alla sotpartiklar i det på ett mer effektivt sätt. De kan se olika ut och skilja sig åt när det kommer till färg och form. Om du upplever problem med att lokalisera ditt partikelfilter kan du konsultera ditt fordons ägarmanual.

⚠ Vilka bilar har partikelfilter?

Eftersom partikelfiltren visat sig vara så effektiva när det kommer till rening av avgaser är i stort sett alla bensin- och dieselbilar på vägarna idag utrustade med partikelfilter. En del produkter, så kallade aktiva partikelfilter, kan eftermonteras på äldre motorer som inte utrustats med partikelfilter från början.

⚠ Vad är dieselpartikelfilter?

Partikelfilter till dieselfordon, även kända som dieselpartikelfilter (DPF), började användas på lättare dieseilbilar i början av 2000-talet. Sedan år 2009, efter införandet av utsläppskravet Euro 5, kan de återfinnas i alla dieselfordon. Filtrens uppgift är att separera avgaser och partiklar och fånga upp sot. De är ofta tillverkade i kordierit, vilket också är det material som används till katalysatorer, eller i kiselkarbid. Produkter i kordoerit är billigare men har lägre smältpunkt medan kiselkarbid har hög smältpunkt men kostar mer.

⚠ Vilka olika typer av partikelfilter finns det?

De vanligaste typerna kallas sintermetallfilter, keramiska filter och partialfilter.

⚠ Hur vet jag om mitt dieselpartikelfilter blivit blockerat?

Om ett filter blivit tilltäppt eller blockerat kan det hända att varningslampan på din instrumentpanel börjar lysa. Om detta sker kan du först prova med att åtgärda blockeringen med en särskild sorts renare.

⚠ Kan jag förebygga blockeringar i mitt partikelfilter?

Det finns speciella rengöringsmedel, så kallad partikelfilterrengöring eller partikelfilterrengöringsspray, som kan användas i förebyggande syfte. Dessa är ofta effektiva och prisvärda.

Sammanfattning

Partikelfilter är till för att rena avgaser och minska skadliga utsläpp i atmosfären. Till en början användes de bara på dieselfordon, men numera utrustas även bensinfordon med partikelfilter. En del filtermodeller kan eftermonteras på motorer som inte fått partikelfilter under tillverkningen. Att byta partikelfilter på egen hand är en komplicerad process, men med rätt kunskaper och verktyg kan du göra det hemma i garaget.

Kommentarer – 5

 • @Freddes Garage
  27.12.2022 15:03
  Medlem

  Hej!
  Jag har en Icarsoft Max scanner som sk kunna göra renegering av partikelfiltret.
  Betyder det då att den rengör filtret?
  //Fredde

 • @S. J.
  21.01.2023 13:33
  Medlem

  Rengöra det gammla partikel filtret hur?
  Eller byta till nytt?

  • @Eva Andersson
   08.03.2023 20:02
   Medlem

   Ett av alternativen är att kontakta verkstaden så att de börjar regenerera, det andra alternativet är att ersätta den med en ny.

 • @S. A.
  26.06.2023 14:23
  Medlem

  Hej!
  Kan ni göra en video om hur man rengör eller byter partikelfilter på en BMW X3 årsmodell 2017.? Tack

  • @Eva Andersson
   19.09.2023 19:12
   Medlem

   Det finns ingen sådan video på kanalen, du kan hitta denna information i den tekniska dokumentationen för reparation av din bil.


Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument