Bromsservon, hur fungerar den

Bromsservon, hur fungerar den

Oavsett om du har låsningsfria bromsar (ABS), elektronisk stabilitetskontroll (ESP), antispinn och antisladdsystem, så är bromssystemet i din bil hydrauliskt och har en bromskraftsförstärkare, en så kallad bromsservo, som hjälper till med kraften i bromsarnas hydraulik (förutom på äldre bilar).

Vad är bromsservo? (Servo = slav, tjänare) Uppfunnet av belgaren Albert Dewandre 1927 och är en bromsförstärkare som hjälper till att öka den mekaniska kraften från din fot på bromspedalen, för att kunna bromsa utan alltför mycket muskelkraft. Den ökar också kraften som går ut till huvudbromscylindern och bromsoken vid hjulen, jämfört med den kraft du trycker på pedalen, via den hydrauliska bromsvätskan – och ger därmed bättre bromseffekt och kortare stoppsträcka.

Under 60-talet utvecklades bromsservon och kunde fås som extra biltillbehör till lyxigare bilmodeller, som till exempel Mercedes 300 SL. På 80-talet blev det standard i mellanklassbilar, men saknades i småbilar, som i till exempel VW Golf, VW Polo och Fiat Panda.

Dess funktion och olika delar

Bilens vakuumservo sitter mellan bromspedal och huvudbromscylindern. Den består av två tryckkammare (vakuumklockor) med ett membran emellan, som skiljer dem åt. På var sida om membranet sitter var sin kolv, som kopplar samman huvudbromscylindern med bromspedalen.

Dess funktion och olika delar

På vanliga bensinmotorer är den ena av kamrarna, den som sitter närmast huvudbromscylindern, sammanbunden med luftintagets grenrör och i kammaren bildas ett undertryck när motorn går.

Den andra kammaren, som sitter mot bromspedalen, har en ventil som släpper in luft när man trampar på pedalen, och ytterligare en ventil som återställer trycket när bromspedalen släpps upp. Genom tryckskillnaden som uppstår i de två kamrarna, hjälper trycket till att pressa mot huvudbromscylinderns två kolvar, som sätter tryck på bromsvätskan, och därigenom blir bromsningen lättare.

I dieselmotorer och i motorer med turbokompressor behövs en extra elektrisk pump som ger vakuum-tryckskillnaden. I övrigt fungerar systemen likadant.

På en vanlig skivbroms förmedlas därefter trycket från hydrauliken till bromsoket och pressar ihop bromsbackarna med sina bromsbelägg mot hjulets bromsskiva. Samma gäller för en trumbroms, men då pressar bromsoket istället en hävarm som trycker bromsbackarna mot trumman. Allt drivs av trycket från bromsvätskan per hydraulik. Servon ger extra kraft till din broms och du behöver inte längre trycka på bromspedalen tills du storknar.

Du kan fortfarande bromsa bilen om bromsservon är ur funktion, men det blir mycket trögare.

Axeln från bromspedalen ligger mot den ena kolven i den närmaste tryckklockan, som i sin tur ligger emot nästa kolv i den andra tryckklockan – på andra sidan membranet. Därefter kommer huvudbromscylinderns första kolv och sen den andra.

De fyra kolvarna bildar en lång axel, som ligger emot varandra. Om servon slutar fungera pressar kolvarna trots allt emot varandra, och om en av huvudbromscylinderns kolvar har fallerat, ja då kommer bromsverkan på två hjul ändå att fungera, tack vare de två separata bromskretsarna.

Handbromsen (parkeringsbroms) har naturligtvis ingenting med bromsservon att göra, och är ett helt eget mekaniskt bromssystem.

Kontrollera bromsservon

Kontrollera bromsservon

Systemet i servon är ett vakuum-trycksatt (undertryck) system med ventiler. För att testa bromsservon, kan du innan du startar motorn, pressa ner (pumpa) bromspedalen några gånger tills den känns stum. Starta därefter motorn medan du håller bromspedalen nedpressad och du kommer känna att pedalen mjuknar och sjunker lite. Servon har nu startat och hjälper till med trycket på bromskolvarna i bromssystemet samt gör bromspedalen mjukare och bromsandet lättare.

Kontrollera att du har rätt nivå på bromsvätskan. Den ska stå vid den övre markeringen i påfyllningskärlet. Är nivån för låg kommer bromsarnas varningslampa med utropstecken att tändas på instrumentbrädan. Bromsvätskan är ett silikon- eller glykolbaserat hydraulmedium med olika tillsatser som ger den de nödvändiga egenskaperna. Behöver du ny, kolla in på vår webbshop och beställ hem.

Om bromsservon inte fungerar, blir bilen trög i bromsningen och du kan uppleva att motorn går ojämnt, då det kan vara ett läckande luftintag – man kallar det att den tar tjuvluft. Du kommer att behöva lägga mycket mer kraft på bromspedalen för att få stopp, och detta kan innebära längre stoppsträcka – något som kan bli farligt.

Färdbromsen är utformad med två separata hydrauliska bromskretsar, som är oberoende av varandra och du kan som sagt fortfarande bromsa om servon lägger av – men detta är inte trafiksäkert och du bör åtgärda problemen omgående. Lämna in bilen till en erfaren bilmekaniker, som hjälper dig med reparationen på en bilverkstad.

Har du själv erfarenhet av att reparera bromssystem, ja då vet du att du hittar alla bildelar du behöver hos oss, av bästa kvalitet och till bäst priser.

Ett tips från AUTODOC: Platin- und Iridiumkomponenten sind relativ teuer. De indikationer du bör vara uppmärksam på är om du hör ett vinande oljud från bromsarna eller ett pysande ljud när du pressar ner bromspedalen. Det kan vara ett vakuumläckage. Även ett onormalt svagt motstånd i pedalen, om den sjunker ner mot golvet mer än vanligt, är tecken på att det inte står rätt till med bromsservon och den kan vara på väg att gå sönder. Vänta inte med att laga bilen! Det kan bli farligt.

Reparera servon

Lämna in fordonet på en bilverkstad och låt en erfaren bilmekaniker hjälpa till med reparationen då det är en avancerad procedur att laga eller byta bromsservo.

Om du vill laga bilen själv så brukar det första man gör vara att leta efter läckor i servosystemet, då det har ett undertryck när motorn är igång. Ett tips är att spraya startspray på de områden du tror läcker och se om det bubblar inåt, ungefär som när man letar läckor på ett cykeldäck. Slangar kan ha sprickor, skarvar kan vara otäta etc. Limma ihop eventuella sprickor med speciallim, eller byt ut delarna. Behöver du reservdelar,är vi onlinebutiken för dig.

Sammanfattning

Bromskraftsförstärkaren sitter vid huvudbromscylindern, bromssystemets hjärta, och hjälper till med att minska motståndet i bromspedalen när du bromsar och gör bromsningen mer effektiv. Det fungerar med ett vakuumtryck och får trycket antingen via en elpump, eller via det undertryck som skapas av luftintagets grenrör och bistår det hydrauliska bromssystemet och ger extra kraft från pedalen. Utan bromsservon blir inbromsandet trögare och du måste trycka hårdare och tidigare på bromsen. Kontrollera regelbundet funktionen och om det finns brister i systemet lämnar du in bilen för reparation. Tänk på din och andras säkerhet i trafiken!

[Total: 0   Average: 0/5]