Category: Motor

När ska man byta kamrem

Du har hört talas om hur viktigt det är att byta kamrem i tid, men vad är det för intervall för kamremsbyte? Vad gör den överhuvudtaget och var sitter …
[Fortsätta läsa ......]

Så kontrollerar du motorns kylfläkt

Inspektera kylfläktens drivrem.Byt ut remmen om du hittar spår av fett på dess yta.Om du noterar tecken på att drivremmen är på väg att spricka eller slitas ut bör …
[Fortsätta läsa ......]

Hur rengör man ett spjällhus

Moderna luftintagssystem kan fungera under lång tid utan service. Det är emellertid fortfarande viktigt att vidta vissa förebyggande åtgärder efter cirka var 120 000:e km för att hålla dem i …
[Fortsätta läsa ......]

Spola din bils kylare på egen hand

En enkel procedur DenDen: a smiley technician with plenty of experience starring in AUTODOC’s video tutorials; Never seen without his goggles; races his BMW X5 E53; dreams about receiving …
[Fortsätta läsa ......]

Så förlänger du din turboladdares liv

Starta motorn och låt den gå på tomgång en stund. Ett par minuter räcker för att oljan ska kunna smörja turboladdarens delar, vilket förhindrar torrfriktion och dess konsekvenser. Låt …
[Fortsätta läsa ......]

Så undersöker du en turboladdare

Lyssna på motorn när den är kall. Om du hör ett brummande från turbinen när den arbetar är lagren förmodligen utslitna. Skrikande metall, som uppstår när impellerns skovlar ligger …
[Fortsätta läsa ......]

Så förlänger du din motors livslängd

Kontrollera motorns oljenivå regelbundet.Brist på olja i systemet orsakar slitage på motorns delar. Byt motorolja och filter enligt det föreskrivna schemat.Med tiden kontamineras smörjmedlet och förlorar sina egenskaper. aggressiv …
[Fortsätta läsa ......]

Fakta att ha i åtanke när du väljer tändstift

Bensinmotorer använder tändstift för att antända luft-/bränsleblandningen inuti cylindrarna. De skiljer sig åt när det kommer till antal elektroder samt produktionsmaterial och produceras av ett stort antal företag. I …
[Fortsätta läsa ......]