Så luftar du dina bromsar

Så luftar du dina bromsar

Effektiv drift av bromssystemet är en av de viktigaste villkoren för säker körning. Därför är det varje bilägares skyldighet att hålla bromsarna i gott skick: du bör byta ut förbrukningsartiklar i tid, kontrollera rörledningarna efter läckage och avlägsna luft från systemet om det tagit sig in där. Låt oss fördjupa oss i orsakerna bakom luft i systemet. I den här artikeln kommer vi att informera dig om den rätta ordningen för att lufta bromsar.

5 huvudorsaker till luft i systemet

 • Otillräcklig vätskenivå i tanken. På grund av detta kan omgivande luft sugas in i systemet.
 • Slitna gummikomponenter. Tätningar för hjulcylindrar (eller bromsok), exponering för fukt, smuts och kemikalier från vägen kan få dem att tappa sin elasticitet och börja läcka. Med tiden kan även slangar börja spricka.
 • Arbetsvätskan byts inte ut i tid. Slangarna den passerar igenom har en porös struktur. Detta innebär att vatten, om än i små mängder, kan ta sig in i systemet genom dem. Det blandas med bromsvätskan vilket resulterar i att bromsvätskans kokpunkt sänks. På grund av detta kan vätskan, vid upprepade inbromsningar på exempelvis en serpentinväg, börja koka. Kokprocessen åtföljs av att ånga uppstår. Som en konsekvens av detta bildas luftslussar i vissa delar av rör och slangar.
 • Läckande fästen och kontakter. På grund av vibrationer orsakade av körning på ojämna vägar kan klämmor och fästen lossna med tiden. Detta leder till att luft börjar läcka in.
 • Reparationer. Om du bytt kolvar, cylindrar, rör eller slangar måste du se till att avlägsna all luft från bromssystemet direkt efteråt. När dessa komponenter demonteras kan luft fritt ta sig in i rörledningar där den stannar kvar även efter återinstallation.

Så vet du när dina bromsar behöver luftas

Problemet åtföljs av karakteristiska tecken. När du trycker ned pedalen kan du känna att motståndet minskat avsevärt. I vissa fall måste trycka ned pedalen flera gånger för att bromsarna ska fungera. Med varje tryck blir pedalen styvare. Ibland aktiveras bromsarna först när pedalen nästan tryckts ned i botten. På det stora hela blir ditt fordons bromssträcka betydligt längre än vanligt.

Om du noterar minst ett av dessa symptom är det dags att lufta dina bromsar.

Så förbereder du din bil för luftning

Ordningsföljden för de olika stegen för att få ut luft ur bromsledningarna varierar beroende på fordonets märke och modell. Det beror även på strukturen hos själva bromssystemet och närvaron av ytterligare enheter och monteringar. Därför bör du, innan du påbörjar proceduren, noga läsa fordonets manual. Den innehåller en detaljerad beskrivning av hur du luftar just din modell. I vissa fall, om din bil har många elektroniska system, kan du inte göra detta utan professionell hjälp.

Luftningsverktyg för bromsarna

Förbered luftningsverktyg för bromsarna och andra nödvändiga hjälpmedel och tillbehör.

 Du kommer att behöva: 
 • En ren, stabil behållare att tömma arbetsvätskan i. Den ska helst vara transparent.
 • En transparent slang med en diameter som passar bromsluftningsskruven samt en hyls- eller ringnyckel för att skruva loss skruven.
 • WD-40-sprej. Detta hjälper till att skruva loss fästen och anslutningar som sitter fast.
 • Ett fälgkors och en domkraft ifall du behöver avlägsna hjulen för att komma åt hjulcylindrarna (bromsoken).
 • Hjulkilar. Det kan eventuellt bli nödvändigt att säkra bilen på dess plats då det i en del modeller inte är rekommenderat att aktivera parkeringsbromsen medan du luftar bromsarna.
 • Bromsvätska av samma typ som redan används i din bil.

Specifikationer för proceduren att lufta bromsar på olika bilmodelle

 Ordningsföljden för stegen beror på följande: 
 1. Närvaro av bromsproportionalventil på den bakre axeln. Dessa är vanligtvis installerade på kommersiella fordon och passagerarfordon från äldre generationer. Vid vissa vägförhållanden hindrar de bromsvätskan från att levereras till de bakre hjulen. Därför ska du inte avlasta den bakre axeln genom att lyfta upp bilen på en domkraft eller billyft för att lufta bromsarna korrekt i dessa fordon.
 2. Arrangemang av bromskretsarna. Proceduren involverar processen att få ut luft ur varje enskild bromsmekanism. Först avlägsnas luft från den ena bromskretsen och sedan från den andra. Om kretsarna är placerade diagonalt bör du börja med den bromsmekanism som är placerad längst ifrån huvudbromscylindern: oftast är detta det bakre högra hjulet. Därefter fortsätter du till det främre vänstra, sedan till det bakre vänstra och slutligen till det främre högra.
  Om kretsarna är placerade parallellt och kopplar ihop de bakre och främre hjulen måste systemet luftas medsols. Först avlägsnar du luften från den bakre bromsmekanismen som är placerad längst ifrån huvudbromscylindern och sedan från den andra bakre. Efter det fortsätter du till de främre hjulen.

Notera: mönstret för att lufta bromsar är individuellt för varje modell då det beror på hur bromssystemet är designat. Därför ska du alltid läsa manualen noga innan du påbörjar arbetet.

 1. Närvaro av låsningsfria bromsar (ABS). Detta system hindrar hjulen från att låsas helt under inbromsning för att undvika slirande. Systemet kan återfinnas i de flesta moderna bilar. Det förhindrar att du tappar kontrollen under nödbromsning eller när du försöker stanna på ett halt underlag. Dess design består av en bromstrycksmodulator och luft måste avlägsnas även från den.
Närvaro av låsningsfria bromsar (ABS)
 1. Hydraulisk pump istället för vakuumbromsförstärkare. Du kan se dessa i exempelvis Toyota Land Cruiser 105, BMW 7-serien (E32), Nissan Cedric Y32, Mitsubishi Pajero III samt andra fordon. I en del bilar används det som tillägg till vakuumförstärkare. I detta fall behöver du slå på pumpen för att avlägsna luften.
 2. Ytterligare funktioner. Om din bil exempelvis är utrustad med ett elektroniskt stabilitetssystem är det bäst att anlita en verkstad för att få hjälp med att tömma luft ur bromsledningarna. Du bör även vända dig till professionella om ABS-enheterna är placerade i olika delar av fordonet eftersom proceduren i detta fall kräver att en diagnostisk skanner används och startas med hjälp av mjukvara. BMW X5, Land Cruiser 200 och andra fordon är bilmodeller av denna typ.

Hur luftar man bromsar på fordon utan ABS

 1. Skruva loss locket till tanken.
 2. Fyll på med bromsvätska till markeringen “Max”.
 3. Häll i lite vätska i dräneringstanken.
 4. Fäst slangen vid bromsluftningsskruven och sänk ned dess andra ände i dräneringstanken med vätska.
 5. Be en assistent trycka ned bromspedalen flera gånger i rad och att sedan trycka ned den så långt det går.
 6. Samtidigt skruvar du loss luftningsskruven för att låta vätskan flöda genom slangen.
 7. Be din assistent trycka ned pedalen helt och hållet.
 8. Titta på vätskan som kommer ut från luftningsskruven. Det kommer att vara bubblor i den.
 9. Skruva i luftningsskruven igen. Efter det kan din assistent släppa upp bromspedalen.
 10. Upprepa proceduren 45 gånger per bromsmekanism.
 11. Glöm inte bort att övervaka vätskenivån i tanken och fylla den upp till “Max”.
 12. Medan du utför arbetet kontrollerar du att vätskan inte hamnar på bilens kaross. Den innehåller komponenter som har en förstörande effekt på lacken. Du måste även hindra substansen från att hamna på bromsbeläggen. Om det händer måste du byta ut dem.

Hur luftar man bromsar på bilar med ABS

 För att lufta bromsarna i fordon där alla ABS-enheter är kombinerade i en modul genomför du följande steg: 
 1. Avlägsna ABS-säkringen.
 2. Utför alla steg som beskrivs ovan.
 3. Sätt tillbaka säkringen.
 4. Se till att varningslampan på instrumentbrädan inte indikerar att det är något fel på bilens ABS.

Hur luftar man bromsarna i bilar med en hydraulisk bromsförstärkarpump

Hur luftar man bromsarna i bilar med en hydraulisk bromsförstärkarpump
 Gör följande: 
 1. Ta bort ABS-säkringen från dess fäste.
 2. Fäst slangen vid luftningsskruven och sänk ned dess andra ände i dräneringstanken fylld med bromsvätska.
 3. Be din assistent trycka ned pedalen helt. I detta fall är det inte nödvändigt att först trycka ned den flera gånger.
 4. Be din assistent slå på tändningen genom att vrida om nyckeln till rätt position. Detta kommer att aktivera pumpen.
 5. Vänta tills pumpen avlägsnat all luft från systemet. Med andra ord: tills vätskan som kommer ut genom dräneringsskruven inte innehåller några bubblor.
 6. Upprepa proceduren på varje enskild hjulcylinder (bromsok).
 7. Övervaka vätskenivån i tanken. Fyll på den upp till nivån “Max” innan varje cykel och även efter att du genomfört luftningen.
 8. Be din assistent slå av tändningen.
 9. Sätt tillbaka säkringen. Se till att varningslampan på instrumentbrädan inte indikerar att det är något fel på bilens ABS.

Hur luftar man bromsledningarna utan assistans

Om du inte har någon som kan hjälpa dig är det möjligt att utföra arbetet på egen hand.

 Det finns flera metoder: 
 1. Luftningen utförs på samma sätt som med en assistent, men du bör använda ett gasstag för att hålla pedalen nedtryckt. För detta kan du tillfälligt ta loss ett stag från motorhuven eller bagageluckan. Det smidigaste är dock att köpa ett speciellt bromsluftningskit. Det inkluderar fästen, adaptrar, slangar samt en dräneringstank. Det är väldigt praktiskt att tanken är utrustad med en kraftfull magnet som gör det möjligt att fästa den var som helst på bilens kaross och hindrar den även från att tippa och spilla ut vätska.
 2. Luftning med hjälp av en speciell vakuumpump. Det utförs på följande sätt: fyll tanken med arbetsvätska upp till maxnivån. Anslut pumpslangen till hjulcylinderns (bromsokets) luftningsskruv som du arbetar med. Vätskan som sugs upp av pumpen samlas i en speciell tank och luften tas bort.
 3. Luftning genom att bygga upp tryck i expansionstanken. Du kan komma att behöva olika enheter för detta: sprutor, små manuella kompressorer och andra verktyg. Deras driftsprincip ligger i att tillföra luft eller bromsvätska till expansionstanken under tryck. Detta gör att vätskan cirkulerar i ledningen och ersätter processen med att trycka ned pedalen. Resten av processen liknar den vanliga luftningsproceduren: bromsvätskan med luftbubblor i töms ut genom slangen som är fäst vid luftningsskruven på en hjulcylinder (bromsok).

Slutsats

Alla eventuella fel på bromssystemet måste elimineras direkt efter att de uppstått. Det får inte finnas någon luft i systemet. Därför bör du, så fort du börjar misstänka att det finns luft i dina bromsar, lufta dem genom att använda våra tips.

[Total: 0   Average: 0/5]