Hur kontrollerar och byter man växellådsolja

Hur kontrollerar och byter man växellådsolja

Växellådsolja utför väldigt viktiga funktioner. Det smörjer växellådans kontaktelement, avlägsnar smuts och slitprodukter samt hjälper till med kylningen. I automatiska växellådor överför denna arbetsvätska även vridmoment mellan komponenterna i momentomvandlaren. Därför rekommenderar de flesta biltillverkarna övervakning av nivån och skicket på växellådsoljan i växellådan. Vi kommer berätta för dig hur du kontrollerar dess nivå i olika fordon och ta upp situationer i vilka den kan behöva bytas ut.

Vilka är symtomen på dålig växellådsolja? 

 Följande tecken indikerar att det inte finns tillräckligt mycket olja i växellådan eller att det är dags att byta ut den: 

 • främmande ljud och vibrationer vid växelbyte
 • på vintern kan du uppleva problem med att växla när monteringen inte värmts upp tillräckligt
 • dynamiken försämras i fordon med automatisk växellåda
 • ryckig växling
 • fördröjd växling
 • automatiska växellådor växlar upp och ned av sig själva. 

Hur kontrollerar man växellådsoljenivån?

 För att kontrollera oljenivån i en manuell växellåda gör du såhär: 
 1. Förbered alla nödvändiga verktyg och kemikalier: en nyckel, WD-40, en metallborste samt rena trasor eller pappershanddukar. Du kan även behöva olja – du måste i så fall använda samma olja som redan används i växellådan. Information om vilken vätska som används i din bilmodell bör specificeras i fordonets manual. Om det inte står där bör du söka professionell hjälp. 
Förbered alla nödvändiga verktyg och kemikalier
 1. Hissa upp din bil med en billyft eller placera den över en smörjgrop. Om du inte har tillgång till denna typ av utrustning och din bil är framhjulsdriven avlägsnar du det vänstra framhjulet för att få tillgång till inspektionsfönstret som är placerat på växellådans hölje. 
 2. Lägg i parkeringsbromsen. 
 3. Om du precis stängt av motorn måste du vänta ett par minuter tills oljan dränerats i sumpen.
 4. Rengör påfyllnadslocket och området runt det med en metallborste. Torka med en ren trasa och lösningsmedel. Detta hjälper dig att förhindra att smuts tar sig in i enheten. 
Rengör påfyllnadslocket och området runt det med en metallborste
 1. Skruva loss locket som stänger öppningen. Om det sitter fast använder du WD-40 för att få loss det.
Skruva loss locket som stänger öppningen
 1. Se efter hur mycket olja det finns i växellådan. Dess nivå bör nå den hålets nedre kant. 
 2. Om det behövs fyller du på vätska med hjälp av en spruta. 
Om det behövs fyller du på vätska med hjälp av en spruta
 1. Torka bort oljeränder på växellådans hölje med en trasa eller pappershandduk. 
 2. Skruva fast locket.
 3. Installera alla enheter på plats i omvänd ordning. 
Automatiska växellådor har vanligtvis en mätsticka för att kontrollera nivån av automatisk växellådsolja (ATF).
 Kontrollproceduren ser ut enligt följande:  
 1. Parkera ditt fordon på ett plant underlag.
 2. Öppna motorhuven.
 3. Lokalisera växellådans mätsticka. Dess handtag har vanligtvis en ljus färg, ofta orange. Vid behov konsulterar du fordonets manual för att hitta mätstickan. 
 4. Starta motorn. Låt den gå en stund tills den värmts upp.
 5. Om du inte utför testerna direkt efter körning måste du växla till alla lägen genom att hålla växelspaken i varje position i cirka tre sekunder. Detta hjälper dig att fördela växellådsoljan längs med kanalerna.  
 6. Lägg växelspaken i läget “Park” eller “Neutral” beroende på fordonsmodell. Växelväljarens exakta position specificeras ofta på mätstickan. 
 7. Lägg i parkeringsbromsen.
 8. Titta i fordonets manual för att ta reda på om motorn måste vara igång eller avstängd för kontrollen. I vissa Acura- och Honda-modeller måste motorn exempelvis stängas av efter att ha värmts upp. 
 9. Dra ut mätstickan ur växellådan och torka den med en luddfri trasa.
 10.  Tryck teststickan hela vägen ned och dra sedan ut den igen.
 11. Titta på mätstickan. Du kommer se två markeringar på den. En av dem indikerar växellådsoljans nivå i en kall motor och den andra i en varm motor. Vanligtvis har de motsvarande markeringar: antingen “Hot” och “Cold” eller nummer som indikerar temperaturen. Eftersom din motor nu är varm måste oljespåret på mätstickan vara vid markeringen “Hot” eller vid högre temperatur, men inte över dem. Det är inte rekommenderat att mäta nivån av växellådsolja i en kall motor eftersom resultaten kommer vara oriktiga.
 12. Vid behov fyller du på ATF i växellådan. För att göra detta stänger du av motorn och använder en tratt.
 13. Vänta tills oljan börjar rinna ned i oljetråget.
 14. Starta motorn och kontrollera växellådsoljenivån igen. 
En del modeller, såsom exempelvis BMW E46, BMW E39, Audi A4, Audi A6 och Volkswagen Passat, är utrustade med växellådor som inte har några mätstickor.
 För att kontrollera om de är tillräckligt fyllda eller inte gör du följande:  
 1. Värm upp växellådan till arbetstemperatur genom att köra en sträcka på cirka 15 km. 
 2. Placera fordonet på en billyft, över en smörjgrop eller på en bilramp för att nå underredet.
 3. Starta motorn.
 4. Lägg växelväljaren i motsvarande läge – “Park” eller “Neutral”.
 5. Skruva loss inspektionspluggen i växellådans botten. Om vätskan läcker ut genom hålet finns det ingen anledning att fylla på. Skruva tillbaka locket. 
 6. Om inget läcker ut innebär det att det inte finns tillräckligt med olja. 
 7. Häll ned lite AFT i påfyllningsöppningen med en speciell pump, ett rör eller en tratt tills det börjar läcka ut från inspektionshålet.
 8. Stäng hålet med ett lock.
 9. Starta motorn.
 10. Skruva loss locket igen och upprepa proceduren med påfyllning.
 11. Så snart AFT börjar läcka ut igen stänger du till hålet.
 12. Växla till samtliga lägen med växelväljaren.
 13. Öppna inspektionshålet och fyll på med vätska för sista gången.
 14. Skruva i både inspektions- och påfyllningspluggarna.
 15. Torka bort ränderna från växellådan. 

När bör man byta växellådsolja?

Det är rekommenderat att byta olja i manuella växellådor var 80 000–100 000:e km eller efter 5 års drift, beroende på vad som inträffar först. I halvautomatiska växellådor bör vätskan bytas ut var 60 000:e km. Intervallet för oljebyte i automatiska växellådor med olika design varierar ännu mer – från trettio till flera hundra tusen kilometer. Exakta utbytesintervaller för just din fordonsmodell specificeras i ägarmanualen. 

 Ibland förlorar växellådsoljan sina egenskaper i förtid. Detta beror på: 


 • aggressiv körstil
 • bogsering av tunga släp
 • slirande hjul på hala underlag för länge
 • olämplig ATF
 • körning i trafikstockningar i varmt väder för länge
 • felaktiga växelbyten. 

Varje gång du kontrollerar oljenivån bör du därför hälla en droppe växellådsolja på en pappersnäsduk och titta på fläcken. Den får inte innehålla något främmande material. Svarta rester på mätstickan, en stark bränd lukt, grumlighet eller tydliga färgförändringar, exempelvis om olja som var röd eller gul blivit mörkbrun eller svart, är ytterligare indikationer på att vätskan är utsliten.

Hur byter man växellådsolja på egen hand?

 För att byta växellådsolja i en manuell växellåda gör du såhär: 
 1. Ta reda på hur mycket växellådsolja din växellåda kan ta in. Denna information kan återfinnas i fordonets manual. Utöver den nödvändiga mängden vätska behöver du, beroende på fordonets design, en packning för transmissionsoljetråg eller en o-ring för dräneringspluggen, lite tätningsmedel, en behållare att samla upp den gamla oljan i, en tratt och en slang eller en spruta, trasor samt nycklar för att lossa fästdonen. 
 2. Innan du börjar måste du köra 5–10 km för att värma upp oljan och minska dess viskositet: det kommer bli lättare att dränera den då. 
 3. Placera ditt fordon på en billyft, över en smörjgrop eller på en bilramp. Om det behövs säkrar du hjulen med hjulkilar.
Placera ditt fordon på en billyft
 1. Avlägsna slirplattan.
 2. Placera en behållare under oljetråget.
Placera en behållare under oljetråget
 1. Avlägsna dräneringspluggen (som finns i exempelvis Audi 100, Renault Megane och Audi A6) och låt växellådsoljan dräneras. Om det inte finns någon dräneringsplugg (som i Chevrolet Lacetti eller Opel Astra till exempel) lossar du oljetrågets fästen, väntar tills oljan läcker ut och avlägsnar sedan komponenten försiktigt genom att luta den åt sidan.
Lossar du oljetrågets fästen
 1. Med ett bromsrengöringsmedel avlägsnar du smuts från trågets monteringsfäste eller pluggens gängor.
Avlägsnar du smuts från trågets monteringsfäste eller pluggens gängor
 1. Om du har plockat bort oljetråget under arbetet rengör du ytorna från avlagringar från den gamla packningen, torkar dem med lösningsmedel och installerar en ny packning med hjälp av en fogmassa. Installera sedan oljetråget på dess plats.
Installerar en ny packning med hjälp av en fogmassa
 1. Om du avlägsnat pluggen byter du ut dess o-ring och stänger till dräneringshålet med den.
 2. Använd en slang och en tratt för att hälla i den nödvändiga mängden vätska i växellådan genom hålet. Du kan även hälla i det med en spruta genom inspektionshålet.
 3. Montera tillbaka allt i omvänd ordning. 
ATF i en automatisk växellåda måste bytas på en verkstad. Du kommer inte kunna tömma all dess olja på egen hand. För att pumpa ut den krävs speciell utrustning som finns i verkstäder.

Slutsats

Att byta växellådsolja och fylla på den i tid hjälper till att förlänga såväl automatiska som manuella växellådors livslängd avsevärt och säkerställer lång och stabil drift. Följ våra råd så kommer du kunna kontrollera nivån och kvaliteten på din olja på egen hand och sedan bestämma dig för vad du ska göra härnäst. 

[Total: 0   Average: 0/5]