Så fixar du en knackande och gnällande upphängning

Så fixar du en knackande och gnällande upphängning

 1. Kontrollera stötdämparna.
  Se till att det inte finns några oljeläckage på dem.

 2. Kontrollera bussningarna.
  Om det finns lösa komponenter eller sprickor i gummidelarna betyder det att de är utslitna.

 3. Kontrollera kulledden.
  Se till att det inte finns några sprickor på dammskyddet och inget överdrivet glapp i dess hölje.
  Ett knackande ljud vid körning i kurvor är det vanligaste tecknet på en defekt kulled.

 4. Observera hur hjulen fungerar.
  Inspektera styrspindeln noggrant om bilen vandrar och rattens vinkel har minskat.

 5. Kontrollera armarna och var särskilt uppmärksam på deras fästen och tätningar.

 6. Kontrollera styrsystemet.
  Kontrollera styrstagen och styrstagsändarna om du märker att ratten skakar och du hör ovanliga ljud.
  Om du lyckades hitta problemet genom att följa de här stegen behöver du nu bara byta ut den defekta delen. Om inte måste du kontakta en verkstad.

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *