Så kontrollerar du din bils motoroljenivå

Så kontrollerar du din bils motoroljenivå

 6 steg för att kontrollera motorns oljenivå 
 1. Parkera din bil på en jämn yta.

 2. Stäng av motorn och vänta i 10–15 minuter. Så lång tid tar det för oljan att lägga sig i oljetråget.

 3. Ta en ren trasa som är ljus i färgen.
  Observera! Avläsningarna kan bli inkorrekta om du kontrollerar oljenivån efter att bilen stått parkerad under lång tid, särskilt i kallt väder.

 4. Dra ur oljestickan och torka av den.
   Varning!  Applicera inte överdriven kraft när du drar ur och för in oljestickan. Det kan skada den.

 5. Tryck in den rena oljestickan hela vägen och dra sedan ut den igen.

 6. Inspektera oljestickan noggrant. Oljemarkeringen kommer att komma upp till en viss punkt på den, vilken indikerar oljenivån i din motor. Den bör ligga mellan linjerna “min” och “max”.
  Vissa oljestickor har extra markeringar, såsom exempelvis “hot” eller “cold”. Dessa används för att visa den normala smörjmedelsnivån när motorn är varm eller kall.
  Notera: Om motoroljan blivit svart bör du byta ut oljan och oljefiltret.

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *