Så startar du en bil med urladdat batteri

Så startar du en bil med urladdat batteri

Många förare har varit med om situationer där motorn varit omöjlig att starta på grund av ett tomt batteri. Detta inträffar ofta när det är iskallt ute eller när du, exempelvis, glömt stänga av bilstereon. Problemet med att starta fordonet kan lösas genom att ansluta ditt batteri till ett annat fordons batteri. För att göra det behöver du en uppsättning startkablar. I den här artikeln kommer vi att lära dig hur du ansluter startkablar på rätt sätt. Låt oss gå igenom stegen i rätt ordning.

Säkerhetsföreskrifter

 • Se till att inga barn är i närheten av platsen där proceduren ska utföras. De bör befinna sig på säkert avstånd.
 • Läs igenom fordonets manual noga. Det finns några modeller som inte kan startas med startkablar.
 • När du utför arbetet bör du använda gummihandskar och skyddsglasögon. Vidrör inte terminalerna eller karossens metalldelar med dina bara händer, då dessa delar är strömförande.

Vilka fordon kan inte startas med startkablar?

 • Försök aldrig starta en bil med hjälp av startkablar om den andra bilen har en nominell spänning som är högre eller lägre än den i din bil. Om ditt fordon exempelvis är utrustat med ett batteri på 12 V får det inte anslutas till ett batteri på 24 V eller 6 V för att undvika överspänningar.
 • Det är inte rekommenderat att koppla ihop fordon med bensinmotorer och fordon med dieselmotorer eftersom deras batterier har olika kallstartsampere. Därför blir processen antingen ineffektiv eller riskerar att skada elektroniska enheter.
 • Det är förbjudet att starta en bil med startkablar om den har skadade kablar, ett läckande batteri eller någon annan defekt. Därför måste du söka professionell hjälp om ditt batteri exempelvis tagit slut på grund av långa och misslyckade startförsök.
 • Det är inte rekommenderat att ansluta bilen till ett fordon med ett batteri som inte är fulladdat.

Hur tar jag reda på om det är säkert att starta bilen med startkablar?

Hur tar jag reda på om det är säkert att starta bilen med startkablar?
 Se till att din bil är i gott skick. Såhär gör du: 
 • Undersök motorutrymmet. Kablarna får inte vara täckta av ett tjockt lager smuts och det får inte heller finnas några sprickor eller ränder på batteriet.
 • Inspektera generatorns kablar. Om de är spruckna är det inte sannolikt att spänningen når batteriets terminaler. I det fallet kommer start med startkablar via ett annat batteri inte göra någon nytta eftersom batteriet i fordonet som ska startas med startkablar kommer ladda ur direkt.
 • Försök tända dina strålkastare, sidoljus och interiörens lampor. Om de slås på och lyser som de ska innebär det att det inte är batteriet som är problemet. Att försöka starta bilen med startkablar kommer alltså inte hjälpa. Om enheterna som listas ovan inte slås på och biltutan inte heller fungerar är batteriet tomt. Ibland är svagt lysande lampor ett tecken på låg batterinivå.
 • Om det är möjligt mäter du spänningen i batteriets terminaler. Om den är högre än 12,6 V är batteriet okej och du måste leta efter fel bland andra komponenter och monteringar: startmotorn, startmotorsolenoiden, tändningslåset och så vidare.
 • Undersök om en stark bränslelukt kommer ut från motorhuven. Om så är fallet är det farligt att starta din bil med startkablar då det kan leda till en eldsvåda.
Efter det bör du se till att den andra bilens batteri är fulladdat. Slå på strålkastarna och interiörens belysning. Lamporna ska ge ifrån sig ett starkt ljus. Om det är möjligt mäter du spänningen på batteriets terminaler med en multimeter. Den bör vara 12,6–12,9 V.

16 steg för att starta din bil med startkablar på rätt sätt

16 steg för att starta din bil med startkablar på rätt sätt
 1. Parkera fordonen mitt emot varandra med ett avstånd på ungefär 45–50 cm så att längden på kablarna är tillräcklig för att ansluta dem. Varning: fordonen får under inga omständigheter vidröra varandra
 2. I bilar med automatisk växellåda lägger du växeln i läget “Park”. I bilar med manuell växellåda väljer du “Neutral”.
 3. Se till att stänga av motorn i bilen som ska ge ström.
 4. Lägg i parkeringsbromsen i bägge fordonen.
 5. Avlägsna nycklarna från tändningslåsen i båda bilarna och öppna dörrarna på bilen med tomt batteri. Annars kan bilens stöldskyddssystem aktiveras och låsa dörrarna när spänningen överförs.
 6. Öppna motorhuven. Hitta batteriet. Dess exakta placering finns specificerad i fordonets manual.
 7. Undersök batteriet. Hitta två terminaler. Den positiva är vanligtvis den större och är markerad med “POS” eller “+” och den negativa med “NEG” eller “-“. Den positiva terminalen är ofta röd och den negativa svart. När du ansluter startkablarna är det väldigt viktigt att inte blanda ihop terminalerna.
 8. Om det är nödvändigt rengör du terminalerna från smuts och oxider med en trasa eller en stålborste.
 9. Titta på uppsättningen med startkablar. Kittet bör innehålla två kablar. En av dem är vanligtvis röd och den andra svart. Notera att själva kablarna kan ha olika färger, men att krokodilklämmorna nästan alltid är röda och svarta. Denna färgmärkning hjälper till att undvika misstag när du ansluter kablarna.
 10. Anslut kablarna i följande ordning:

  • den ena röda klämman – till den positiva terminalen på det tomma batteriet
  • den andra röda klämman – till den positiva terminalen på den donerande bilen
  • den ena svarta klämman – till den negativa terminalen på batteriet i den donerande bilen
  • den andra svarta klämman – till en omålad metalldel på fordonet med urladdat batteri. Det kan vara en mutter eller bult i motorblocket.
 11. Se till att kablarna inte vidrör motorns rörliga delar.
 12. Starta den donerande bilens motor och låt den gå i 10–20 minuter. Stäng av motorn.
 13. Försök starta motorn i bilen med det urladdade batteriet. Om du lyckas stänger du inte av motorn på 10–20 minuter. Denna tid bör vara tillräcklig för att ladda upp batteriet lite.
 14. Om bilen inte startar upprepar du proceduren: starta motorn i den donerande bilen och låt den gå en stund, stäng av den och starta det andra fordonet. Varning: slå inte på startmotorn i bilen som startats med startkablar medan den donerande bilens motor är igång: detta kan leda till att dess generator går sönder.
 15. Om starten lyckades kopplar du loss kablarna i omvänd ordning:

  • svart klämma – från den omålade delen av karossen
  • svart klämma – från den negativa terminalen på den donerande bilen
  • röd klämma – från den positiva terminalen på den donerande bilen
  • röd klämma – från den positiva terminalen på batteriet som var tomt.
 16. Om du efter upprepade försök ändå inte kunnat starta motorn bör du uppsöka en verkstad för hjälp. Ditt batteri kan vara helt tomt och det kommer då bli nödvändigt att återställa eller byta ut det. Det kan också vara fel på något annat system i bilen. Framförallt kan motorn inte starta om följande komponenter är dåliga:

  • säkringar
  • startmotor
  • tändningslås

Hur får jag igång en bil igen utan en annan bil?

Hur får jag igång en bil igen utan en annan bil?

För att starta ett fordon kan du använda en bärbar startapparat – en starthjälp. Den drivs med litiumpolymerbatterier och tack vare det kan den, trots sin kompakta storlek, leverera relativt kraftfull startström. Du kan köpa denna typ av enhet om ditt fordon exempelvis används i tuffa förhållanden, framförallt i områden med kalla vintrar.

Enheten bör anslutas direkt till batteriets terminaler. När du gör detta är det även väldigt viktigt att observera polariteten. För mer detaljerad information om hur du ansluter startkablarna korrekt bör du läsa starthjälpens manual noga.

 Vanligtvis är det nödvändigt att ta följande steg: 
 1. Anslut den röda kabeln som kommer tillsammans med enheten till den positiva terminalen på batteriet.
 2. Anslut den svarta kabeln till den negativa terminalen på det tomma batteriet.
 3. För in anslutningarna på kablarnas andra ändar i motsvarande utgång på den bärbara startenheten.
 4. Välj det önskade läget på starthjälpen och slå på enheten.
 5. Starta motorn.

Slutsats

Ett urladdat batteri är ett problem som även de mest erfarna bilister kan råka ut för. Som tur är kan det lösas på ett relativt enkelt sätt – med starthjälp. Allt du behöver är en uppsättning startkablar och ett annat batteri. Genom att följa alla tipsen ovan kan du enkelt starta en bil med ett annat batteri även om du inte varit bilförare särskilt länge.

Kommentarer – 1

 • @user_212600
  10.05.2022 06:57
  Medlem

  Hej! Toyota Kona elbil startar inte efter att dörren stått lte öppen (3-kvart ca) med nyckeln ca 50m bort. Start med assistanspersonal. kördes ca 1timme slogs av 5min. Startade inte. startades av asstistanspersonal igen! Vad är felet? Hur länge måste det laddas?

Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument