Extraktorgrenrör: funktioner, symptom och parametrar att ha koll på

Extraktorgrenrör: funktioner, symptom och parametrar att ha koll på

Vad är extraktorgrenrör? Extraktorgrenrör, eller avgasgrenrör som de också kallas, är särskild sorts grenrör som är en del av bilens avgassystem. De hjälper till att samla ihop och transportera avgaser genom en och samma öppning. De utgörs av en samling rör som oftast är gjorda i gjutjärn. Deras konstruktion beror till stor del på motorns användningsområden och utformning. En av extraktorgrenrörets ändar går till bilens förbränningsmotor och den andra till avgasröret där det hålls på plats av speciella bultar. Grenrören fyller en viktig funktion i många bilar. Men vad händer om olyckan är framme och avgasgrenröret går sönder? Kan jag byta eller laga extraktorgrenrör på min bil på egen hand? Allt detta och lite till kan du läsa om i denna text.

Vad gör extraktorgrenrör?

Vad gör extraktorgrenrör

En av extraktorgrenrörets uppgifter är att suga in avgaserna som bildas under förbränningen. En annan funktion är att tona ned ljudet som förbränningen åstadkommer. Under förbränningen transporteras avgaserna genom cylindrarna i grenröret. Cylindrarna är vanligtvis tre eller fyra till antalet. För att säkerställa att avgaserna inte läcker ut längs vägen placeras ofta en särskild sorts grenrörspackning mellan själva röret och motorn.

Har extraktorgrenrör effekt på motorns drift?

Det är möjligt att uppnå cirka 10 % högre effekt med extraktorgrenrör. Vissa motorer behöver två avgasgrenrör för att kunna fungera optimalt. Några exempel på sådana är Vv-motorer (med två cylindrar eller två cylinderrader och radmotorer (vars cylindrar är riktade åt samma håll). Det finns även avgasgrenrör med fler än tre eller fyra cylindrar. Dessa återfinns vanligtvis på sportbilar eller specialfordon och kan ha mellan sex och tolv cylindrar. En vanlig personbil med åtta cylindrar och Vv-motor har i de flesta fall ett avgasgrenrör på vardera sida. En bil med radmotor och sex cylindrar kan antingen ha ett grenrör som kopplar ihop alla sex eller två avgasgrenrör som kopplar ihop tre cylindrar vardera.

Symptom på ett defekt extraktorgrenrör

Eftersom grenrören ständigt måste hantera temperaturförändringar som i det långa loppet gör metallen bräckligare kan det hända att de förr eller senare spricker. Om du märker att din bil plötsligt börjar dra mer bränsle än vanligt eller om du noterar en bensindoft i kupén kan det tyda på att grenröret spruckit. Andra tecken att hålla utkik efter är om motorns effekt plötsligt reduceras eller om motorn börjar föra mer oljud än vanligt. Ytterligare ett är att du kan höra metalliska ljud när du släpper på gasen. Om det finns en spricka är det sannolikt att den sitter vid rörets varmaste punkt eller där cylindrarna möts.

Vad ska jag göra om mitt avgasgrenrör spricker?

Trasiga eller läckande avgasgrenrör måste åtgärdas omedelbart. I vissa fall kan det räcka att bättre på tätningen där cylindrarna möts. I andra fall måste röret repareras eller i värsta fall bytas ut. Om ditt avgasgrenrör eller dess packning skadats eller spruckit gör du bäst i att fixa problemet direkt, oavsett om du föredrar att göra det själv eller överlåta arbetet åt en mekaniker. Att skjuta upp reparationen kan leda till att det blir värre och/eller att fordonets andra delar påverkas negativt.

Kan jag reparera ett trasigt extraktorgrenrör på egenhand?

Att laga ett trasigt avgasgrenrör är en komplicerad process. Till att börja med måste avgasgrenröret avlägsnas från motorn, vilket kräver särskilda verktyg och kunskaper. Om det rör sig om en mindre spricka kan det vara möjligt att åtgärda skadan med hjälp av svetsning. I dessa fall används en lödkolv för att täppa igen sprickan med smält metall. Denna lösning brukar kunna åtgärda problemet åtminstone tillfälligt, men risken finns att det går sönder på nytt efter en tid. I sådana fall måste du låta en mekaniker i en verkstad utföra reparationen, alternativt byta ut det trasiga extraktorgrenröret mot ett nytt.

Kan jag reparera en defekt avgaspackning på egen hand?

Reparera en defekt avgaspackning på egen hand

Avgaspackningen, eller grenrörspackningen som den ibland kallas på grund av sin placering, är en packning som vanligtvis består av värmetåliga material. På grund av att de sitter så nära motorns förbränningskammare kan det dock hända att de slits ut ändå. Samtidigt är det av största vikt att de alltid sitter tätt och tål vibrationer och temperaturer på ett bra sätt, eftersom det lätt kan bli upp till 1 000 grader varmt i motorns förbränningskammare.

En avgaspackning kan mycket väl hålla lika länge som själva fordonet, men om du har otur och ditt fordons grenrör någon gång går sönder är det lika bra att samtidigt byta ut avgaspackningen också. Om motorn i ditt fordon plötsligt börjar föra mer oväsen än vanligt kan det tyda på att avgaspackningen är trasig. Du kan själv kontrollera om packningen är intakt och fri från sprickor och hål genom en visuell inspektion. Observera att du bör vänta tills motorn svalnat helt innan du gör detta. Om det visar sig att avgaspackningen är trasig behöver du inte oroa dig, eftersom den är mycket billig att byta ut. Priset på en ny grenrörspackning överstiger sällan 200–300 kronor, beroende på design och storlek.

En annan god nyhet är att du kan byta ut avgaspackningen på egen hand. Det enda du behöver göra är att lossa fästbultarna som grenröret sitter på, ta loss packningen och sätta dit en ny. Glöm inte att dra åt grenrörets skruvar när du är klar och att använda en momentnyckel för att få till rätt åtdragning när du monterar fast grenröret på plats igen.

Kan jag köra en bil med trasigt avgasgrenrör?

Det är möjligt att framföra ett fordon med ett skadat grenrör, men det är inget som rekommenderas. Undantaget är för att ta bilen till närmsta verkstad för att få problemet åtgärdat av en expert. Själva motorn tar inte skada av körning med trasigt avgasgrenrör, men risken för brand ökar rejält och dessutom kommer avgaserna att ta sig in i kupén, vilket är obehagligt för såväl förare som passagerare. Att köra med en läckande grenrörspackning rekommenderas inte heller annat än i undantagsfall, då det kan leda till att luft sugs in vilket i sin tur leder till ökad bränsleförbrukning och i värsta fall att katalysatorn påverkas negativt.

Sammanfattning

Extraktorgrenrör är till för att suga in de avgaser som bildas under förbränningen och tona ned ljudet som den åstadkommer. Avgasgrenrören utsätts ständigt för temperaturförändringar som kan göra metalldelarna bräckligare och i värsta fall leda till att rören går sönder. Att reparera ett trasigt avgasgrenrör kan vara svårt eftersom det måste avlägsnas från motorn. För att kunna utföra reparationen på egen hand krävs särskilda verktyg och färdigheter.

    Din profil är din personliga assistent

    Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument