Så förlänger du din motors livslängd

Så förlänger du din motors livslängd
 8 hemligheter för längre motorlivslängd 
 1. Kontrollera motorns oljenivå regelbundet.
  Brist på olja i systemet orsakar slitage på motorns delar.

 2. Byt motorolja och filter enligt det föreskrivna schemat.
  Med tiden kontamineras smörjmedlet och förlorar sina egenskaper.
   Kom ihåg:  aggressiv körning gör att motoroljan bryts ned dubbelt så snabbt.

 3. Observera motorns drifttemperatur.
  Både överhettning och för långsam uppvärmning kan vara skadligt för motorn.

 4. Kontrollera att alla sensorer fungerar korrekt.
  Felaktiga avläsningar kan leda till motorfel.

 5. Byt luftfilter regelbundet.
  Smuts från luften som kommer in i motorn kan förstöra den.

 6. Använd inte slitna tändstift.
  Detta ökar belastningen på motorn och orsakar knackning.

 7. Kontrollera ventilstyrningens delar regelbundet.
  Ett slitet bälte eller sträckare kan orsaka låg kompression i cylindrarna.

 8. Använd högkvalitativt bränsle.
  Detta hjälper till att minska kolavlagringar i förbränningskamrarna och förlänga ditt bränslesystems livslängd.
  Din profil är din personliga assistent

  Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument