Så fungerar en intercooler: viktiga funktioner och symptom på fel

Så fungerar en intercooler: viktiga funktioner och symptom på fel

Vad är intercooler? En intercooler, på svenska även känd som laddluftkylare, är en särskild sorts kylare som sitter mellan insuget och turbons kompressor i de flesta bilar där den hjälper till att sänka temperaturen på insugsluften. I den här artikeln har vi sammanfattat allt du behöver veta om laddluftkylarens funktioner och vilka symptom som karakteriserar en defekt intercooler.

Vad har laddluftkylaren för funktion?

Laddluftkylarens uppgift är att kyla ned den insugsluft som komprimeras inuti förbränningsmotorer för att mer luft per kubikcentimeter ska få plats i cylindrarna. En intercooler av universal modell är ofta gjord i aluminium och utrustad med cellpaket som hjälper den att kyla effektivt. Man kan alltså säga att en laddluftkylares funktion är att höja motorns effekt genom kylning av insugsluften som passerat turbon.

Hur går det till?

Avgaserna i ett turboaggregat kan bli närmare 1 050 grader varma i bensindrivna bilar och 830 grader i dieseldrivna. Detta kan, i kombination med faktumet att luften i aggregatet dessutom värms upp i samband med att turbon komprimerar den, leda till att insugsluften blir oerhört varm. Eftersom kyld luft både har en högre densitet och är mer syrerik än upphettad luft i samma mängd, vilket dels gör att det får plats mer syre i motorn och dels att en ökad mängd bränsle kan förbrännas, är det fördelaktigt att kyla ned den. Det är av just denna anledning som luften transporteras genom en laddluftkylare. Trots att den reducerar luftflödet en aning väger fördelarna som den kalla insugsluften innebär tyngre än nackdelarna.

Kan jag köra utan intercooler?

Även om det är möjligt att framföra ett fordon som saknar intercooler är detta inget som rekommenderas i något längre perspektiv. Detta eftersom körning utan laddluftkylare kan ge upphov till så kallade spikningar som kan leda till slitningar på både turbon och motorn. En annan fördel med att använda laddluftkylare är att de lägre temperaturerna de åstadkommer minskar utsläpp av kväveoxider, vilket är bra för miljön. Om du har möjligheten bör du därför se till att din bil är utrustad med en laddluftkylare.

Vilka symptom tyder på intercoolerproblem?

intercooler leak symptoms

En trasig intercooler kan ge ifrån sig ett karakteristiskt visslande ljud. Ett sådant ljud indikerar vanligtvis att det bildats ett hål eller en spricka i metallen. Du kan också lägga märke till att fordonet går ryckigt och att sot eller svart rök kommer ut ur avgasröret. Om din laddluftkylare går sönder är risken överhängande stor att luft-/bränsleblandningen i din bil blir felaktig i relation till vad motorns styrsystem väntar sig, vilket i sin tur leder till en ofullständig förbränning. I värsta fall kan detta leda till skador i motorn. Ett sämre laddtryck innebär dessutom lägre motoreffekt.

Hur tar jag reda på om min intercooler är trasig?

Om din intercooler är defekt kommer motoreffekten reduceras drastiskt, vilket är lätt att lägga märke till när du kör. När kylningen upphör eller minskar kraftigt kommer luftens syrehalt bli så begränsad att det inte kommer att finnas tillräckligt med luft-/bränsleblandning att antända. Det kan även hända att bränsle tränger in i din motors cylindrar samtidigt som luften, vilket hindrar luft-/bränsleblandningen från att brännas upp helt och får såväl ventiler som avgasrör att bli brända.

Hur vanligt är det med olja i intercoolern?

Hur vanligt är det med olja i intercoolern

Eftersom intercoolern oftast sitter längst ned i insugningssystemet är risken relativt stor att olja från vevhusets ventilation eller turbon samlas upp i den. Om din turbo är utsliten eller trasig kan oljan även ta sig in från den. Om det rör sig om små mängder olja, på ett par centiliter max, behöver det innebära något problem. Om det rör sig om större mängder än så bör du ta kontakt med en verkstad. En erfaren mekaniker kan då undersöka och reparera skadan för att minimera risken för motorskador.

Vilka olika typer av laddluftkylare finns det?

Vanligtvis skiljer man mellan två olika sorters laddluftkylare: vattenkylda och luftkylda. Den sistnämnda varianten är något vanligare, men också mindre effektiv. Laddluftkylare av denna typ är prisvärda, men deras rör, som ibland kallas intercoolerrör, är ganska långa, vilket gör att de endast kan monteras på vissa ställen. Vattenkylda laddluftkylare kan ibland återfinnas i nyare bilar. En fördel med dem är att de tar upp mindre plats och kan installeras nästan var som helst i motorrummet eftersom deras rör är korta. Vattenkylda laddluftkylare är oftast kompatibla med vanliga värmeväxlare. Värmen från tryckluften passerar genom en stor metallyta, varefter vattnet leds bort och kyls ned. Dessa laddluftkylare är tekniskt okomplicerade och drabbas sällan av problem.

Kan jag byta intercooler i min bil själv?

Kan jag byta intercooler i min bil själv

Intercoolern kan inte lagas utan måste bytas ut om den går sönder. Eftersom den är relativt lätt att komma åt är det möjligt att byta ut den på egen hand hemma i garaget. För att kunna göra detta underlättar erfarenhet av bilreparationer och har tillgång till vissa verktyg. Den exakta utbytesproceduren beror på din bilmodell och vilken typ av intercooler du tänkt installera, men i korthet måste du lossa slangklämmorna till luftsystemet och munstyckena till kylsystemet. När du gjort detta kan du ta loss intercoolern och byta ut den. Om du är osäker gör du bäst i att konsultera experter på en verkstad.

Är alla bilar utrustade med intercooler?

Det korta svaret är nej. Däremot är majoriteten av dagens bilar som har en turbo även är utrustade med intercooler.

Hur kan jag rengöra min intercooler på bästa sätt?

Börja med att ta loss intercoolern och avlägsna eventuell smuts, småstenar och annat som kan ha fastnat på den med hjälp av en borste. För att vara på den säkra sidan bör du välja en borste av det mjukare slaget. När du gjort det tvättar du försiktigt av intercoolerns yta med ett motorrengöringsmedel. Att använda högtryckstvätt ingen ingen bra idé eftersom den kraftiga strålen kan skada intercoolerns komponenter. När du gjort rent utsidan fortsätter du med insidan. Här kan du komma att behöva speciella bilvårdsprodukter, såsom avfettningsmedel eller särskilda rengöringsmedel som är anpassade för förgasare. Innan du påbörjar rengöringen bör du säkerställa att inga av medlen du använder är brandfarliga.

Sammanfattning

Laddluftkylaren höjer motorns effekt genom att kyla ned insugsluften. Det finns vattenkylda laddluftkylare och luftkylda laddluftkylare som har olika för- och nackdelar. Om en laddluftkylare är trasig ger den ofta ifrån sig ett visslande ljud, vilket vanligtvis tyder på en spricka eller ett hål metallen. En intercooler som går sönder kan inte lagas utan måste ersättas.

Kommentarer – 3

 • @user_67016
  25.07.2021 10:07
  Medlem

  Jag har läckage i systemet för laddluftkylaren. Har konstaterat att det inte läcker kylvätska om jag stänger av AC:n. Hur hänger detta ihop?
  Alfa Romeo Giulia.
  Med vänlig hälsning
  Jan-Peter Stål

  • @Eva Andersson
   02.02.2022 12:49
   Medlem

   Enligt beskrivningen är det svårt att lösa ditt problem, vi rekommenderar att du kontaktar verkstaden för en fullständig diagnos och identifiering av orsaken till problemet.

 • @d. b.
  13.05.2024 06:48
  Medlem

  min bil stängs av när jag kör eller när jag börjar starta jag hittade en liten mängd vatten eller jag vet inte vad som finns i intercoolerröret jag rengjorde den och problemet försvinner i 2 månader sedan kommer det tillbaka det inte läcker kylvätska

Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument