Reparation av bilelektronik

Reparation av bilelektronik

Reparation av bilelektronik är en uppsättning åtgärder som syftar till att se till att alla elektriska enheter i en bil fungerar som de ska. Deras korrekta funktion är avgörande för körsäkerheten och komforten.

Vissa verkstäder som erbjuder reparationstjänster för bilens elektronik kan också utföra omutrustning av fordonet.

En av de mest efterfrågade biltjänsterna på detta område är rekonditionering av batteriet. Detta gör det möjligt att återställa batteriets ursprungliga kapacitet och förlänga dess livslängd. Arbetet består i att rengöra polerna och sulfatera batteriplattorna, vilket vanligtvis görs med hjälp av specialutrustning.

Många verkstäder erbjuder reparationer av generatorn. Detta inkluderar byte av borstarna, lager, släpringar, likriktare, diodbryggor, rotor- och statorlindningar osv. I vissa fall sandblästras generatorns komponenter.

I startmotorn monteras nya kolborstar, solenoid, lager och envägskopplingens kugghjul, dessutom byts ringväxeln till svänghjulet ut. 

I reparation av bilelektronik ingår även underhåll av tändsystemet, vilket innebär montering av nya tändstift, tändspolar, högspänningskablar, tändningsmodul, tändfördelare osv. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att de elektriska ledningarna fungerar korrekt. Om ledningarna är defekta kan det vara nödvändigt att rengöra kontakterna, byta ut skadade kablar och kontakter och dra åt de gängade anslutningarna.

 En uppgradering innebär vanligtvis att följande enheter installeras/monteras: 
  • i Billarmsystem: Detta skyddar fordonet mot obehörig åtkomst och stöld.
  • i Xenonstrålkastare: De ger en ljusare och effektivare belysning. Installationen innebär att man måste byta ut de vanliga strålkastarna, montera förkopplingsdonen och integrera dem i fordonets elektriska system.
  • i Dimlyktor: De installeras i de hål som redan finns i stötfångaren i stället för i kåporna. Om biltillverkaren inte har inkluderat dessa i konstruktionen måste hålen skäras ut.
  • i Bilens ljudsystem: Detta innebär att man installerar högtalare och förstärkare och att man drar ledningar. För att få bästa ljudkvalitet bör man göra beräkningar för att se till att varje komponent i ljudsystemet placeras på rätt ställe.
Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument