Så gör du om nyckeln sitter fast i tändningslåset

Så gör du om nyckeln sitter fast i tändningslåset

Kanske har du någon gång varit i en situation där du, precis innan du ska börja köra, inser att nyckeln inte går att vrida i tändningslåset. Vissa gånger lyckas vrida den trots allt, men efter färden kan nyckeln inte tas loss från låset. I den här artikeln söker vi svar på varför nyckeln fastnar och söker sammanfattar de enklaste metoderna för att lösa problemet.

10 skäl till att tändningsnyckeln inte går att dra ur tändningslåset

Ratten är låst

Nästan alla moderna bilar är utrustade med ett stöldskyddssystem. I vissa fall låser det ratten och tändningslåset för att hindra inkräktare från att köra din bil. Låsningen aktiveras när du vrider ratten utan någon nyckel i tändningslåset samt när du försöker använda fel nyckel eller en svårt sliten sådan. Ibland orsakas problemet av ett försök att rotera en nyckel som inte är helt intryckt i cylindern. Dessutom kan stöldskyddssystemet aktiveras när bilens hjul är helt vridna åt ena hållet, till exempel när du parkerar fordonet i en brant lutning, eller om framhjulen vilar mot trottoarkanten eller något annat hinder. När låsfunktionen är aktiverad kan du vanligtvis höra ett distinkt klick och du kan inte få ut nyckeln ur tändningen alls.

Gör såhär: Vrid ratten försiktigt från vänster till höger medan du försöker vrida nyckeln i låset. Detta hjälper till att låsa upp ratten. Dra inte i för hårt i nyckeln, då finns risken att den går av.

Nyckeln är deformerad

Om du brukar bära nyckeln i fickan eller plånboken eller använda den för andra ändamål riskerar den att böjas. På grund av detta kan det ibland bli så att nyckeln inte går att vrida eller dras ur tändningen eller ens föras in i låset.

Gör såhär: Har du lagt märke till att din nyckel blivit böjd? Försök inte använda den. På så sätt undviker du att skada låsets cylinder. Starta bilen med hjälp av en reservtändningsnyckel. Kontakta ett bilservicecenter om du inte har någon. Specialisterna kommer att återställa den gamla nyckelns form på nolltid eller göra en kopia. Om du redan satt in en böjd nyckel i tändningslåset och den fastnat där måste du söka professionell hjälp för att få loss den.

Dörrlåset är fruset

Detta kan inträffa om det är kallt ute och vatten samlats i låscylindern.

Gör såhär: Om din bil stått utomhus länge i bitande kyla eller i ett rum som inte varit uppvärmt och du misstänker att låset frusit kan du försöka tina upp det. För att göra detta värmer du upp din nyckel med en tändare eller ett ljus och för in den i låset. Upprepa detta steg flera gånger. Du kan även använda en speciell låsavisare. För att undvika fler problem bör du se till att ventilationssystemet fungerar som det ska. Innan du ställer undan din bil för långvarig förvaring bör du ventilera passagerarutrymmet för att sänka temperaturen i det och motverka kondens.

Bilbatteriet är tomt

I vissa bilar låser sig nyckeln i tändningen när batteriet är urladdat.

Bilbatteriet är tomt
Gör såhär: Slå på strålkastarna. Om lamporna inte tänds är det troligtvis batteriet som är problemet. Mät spänningen i bilbatteriets terminaler med hjälp av en voltmeter. Om det ligger under 11,7 V är batteriet helt urladdat. Sannolikt måste du byta ut eller återställa det. Om du inte har någon multimeter kan du prova starthjälp. Om det fungerar finns problemet i batteriet. Om inte beror felet på något annat.

Nyckelns tänder är slitna

Produkter av låg kvalitet som tillverkats av icke-slitstarka material drabbas snabbt av nötande slitage. Nyckeln sitter löst i låset och kan inte interagera med de rörliga delarna i tändningslåscylindern ordentligt.

Gör såhär: Jämför nyckeln du använder med reservnyckeln. Byt ut den om du upptäcker tecken på slitage. Om den gamla nyckeln sitter fast i tändningslåset: försök att vrida den försiktigt från vänster till höger och flytta den fram och tillbaka. Du kommer troligtvis kunna hitta rörelsen som aktiverar mekanismen.

Fel på låscylindern

Denna slits också över tid. Det kan ske ännu snabbare om du, i likhet med många andra förare, fäst tunga nyckelfodral eller nyckelringar på nycklarna. När bilen är i rörelse skapar de extra belastning på mekanismens delar.

Fel på låscylindern
Gör såhär: Om du lyckas få ur nyckeln ur tändningslåset: använd reservnyckeln. Om problemet kvarstår och nyckeln fortfarande sitter fast är det låscylindern som är sliten. Kontakta en verkstad för att få den utbytt.

Låscylindern och nyckeln har blivit smutsiga

Användning av ett olämpligt fett resulterar i att smuts samlas inuti mekanismen. Med tiden kan det fastna. Skårorna på nyckeln blir ofta smutsiga om nyckeln används till annat än den är till för. För att riva av förpackningstejp när du öppnar paket, till exempel.

Gör såhär: För att rengöra låset använder du WD-40-vätska eller någon annan penetrerande olja genom att spreja den direkt i nyckelhålet. Blås om möjligt igenom cylindern med tryckluft. Smörj in låset efter att du blåst igenom och rengjort det. Torka av nyckeln med en luddfri trasa som fuktats med WD-40, alkohol eller lösningsmedel.

Fel växelval

I bilar med automatisk växellåda låser sig nyckeln i tändningslåset tills du lägger väljarspaken i läget “Park”. För att låsa upp tändningslåset i fordon med manuella växellådor bör växelspaken ligga i neutralt läge.

Fel växelval
Gör såhär: Se till att den automatiska växellådans växelspak befinner sig i läget “Park” när du kört klart. Om så inte är fallet, men du redan stannat bilen och stängt av motorn, trycker du ned bromspedalen och placera växelspaken i läget “Park”. Försök att försiktigt dra ut nyckeln. Om det inte går kan du kontrollera huruvida växelspaken kan låsas i detta läge överhuvudtaget. Om det går att flytta den även efter att motorn stängts av: ta din bil till en verkstad för få momentomvandlaren, automatväxelns kabel och spak samt bromspedalens låsmekanism kontrollerad.
Om din bil har en manuell växellåda: tryck ned kopplingspedalen, placera växelspaken i neutralt läge och dra ur nyckeln från tändningslåset medan du gungar den något.

Nyckeln har inte satts i korrekt position

Ibland glömmer förare bort att vrida tillbaka nyckeln i positionen “Lock”.

Nyckeln har inte satts i korrekt position
Gör såhär: Titta på tändningslåset. Det har flera markeringar som motsvarar olika lägen: “ignition on”, “engine start”, “lock” (eller “park”). Se till att nyckeln är i läget “lock” eller “0”. Ändra dess position om det behövs.

Komponenten är trasig

Om du använder för mycket kraft när du försöker vrida nyckeln i tändningslåset kan det leda till att den går sönder. Det är svårt att dra ut nyckelfragmentet när det sitter kvar i mekanismen.

Gör såhär: Försök ta bort fragmentet med hjälp av en speciell utdragare. Om du inte har ett sådant verktyg måste du söka professionell hjälp. Ta inte till improviserade medel för att dra ut den trasiga spetsen. Du kan skada cylindern.

Slutsats

Sin enkla design till trots är tändningsnyckeln ett mycket viktigt objekt som kräver korrekt omhändertagande av föraren. Bilen kan bara startas om denna komponent är i gott skick. Om din nyckel sitter fast i tändningslåset: ta hjälp av våra tips.

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *