När bilens ​AC slutar funger

När bilens ​AC slutar funger

Sommaren är här och det är varmt. Jättevarmt. Men när den behövs som mest, slutar den att fungera. Din ​luftkonditionering ​- den ​startar inte​ eller​ blåser bara varm luft​ – svetten lackar och det luktar inte bra från ​AC​-​fläkt​en. I den här artikeln tar vi en närmare titt på vanliga problem, underhållstips och AC:ns olika delar.

Bilens klimatanläggning​ (AC, ECC, ACC)

Funktionen är i grunden enkel och långt ifrån ny, men det är inte helt enkelt att reparera klimatanläggningen​ i din bil. Det är ett slutet system som inte behöver något direkt underhåll så länge systemet fungerar, förutom att man ibland behöver ​fylla på​ ​köldmedium​ och ​byta kupéfilter​ med jämna mellanrum. Det krävs både specialkunskap och specialverktyg för att kunna kontrollera och reparera systemet.

Bilens klimatanläggning​ (AC, ECC, ACC)

Beroende på utrustningsnivån i din bil kan du ha olika typer av ​luftkonditioneringssystem​ – AC (​Air Conditioner​) eller E-/ACC (​Electronic​/​Automatic Climate Control​). Du ställer in den temperatur som du vill ha – och resten sköts av klimatanläggningen.

AC:ns olika delar

 Kompressor, kondensor och förångare (evaporator): 

  • Kompressorn driver runt köldmediet (​R134A​ eller R600A/​R290​) i det slutna rörsystemet. AC-kompressorn​ ​kan drivas av fläktremmen.
  • I ​kondensorn ​övergår köldmediet från vätska till gas och vice versa och fungerar som själva värmeväxlaren. Den sitter längst fram på bilen, framför kylaren och kan ibland behöva rengöras från insekter och vägsalt. En ​AC-kondensor ​kan ha en egen fläkt.
  • Förångaren​ (eller ​evaporatorn​) är den del som mynnar ut i kupén. Där sitter det filter som du bör byta ut med jämna mellanrum för att undvika att bakterier och mögel börjar växa i det och orsaka ​dålig lukt i kupén​.
  • Andra delar i systemet värda att nämna är ​expansionsventilen​ som hjälper till att reglera rätt flöde på ​kylmedlet​. Här fyller man även på nytt köldmedium. ​Torkfilter​ – som för bort fukt från kylvätskan, behöver bytas samtidigt med ett eventuellt kompressorbyte. ​Pressostaten​ – styr kompressorns start och stopp-funktion.

Vanliga brister som kan uppstå

Vanliga brister som kan uppstå
  • Låg nivå på ​köldmedium​ är det absolut vanligaste orsaken till att ​AC:n inte fungerar​. Ett normalt läckage ligger på 5-10% per år. Tänk på att systemet är trycksatt och behöver fyllas på under tryck.
  • Läckor i systemet är allvarligare och kan ha orsakats av rost inifrån, då fukt trängt in i köldmediet och fräter sönder rör inifrån. Om det skulle vara läckage i systemet kan en expert hitta spår med en UV-lampa, då köldmediet innehåller ett speciellt färgämne.
  • Lösa eller brustna rör och slangar, dåliga och torra tätningar, proppar i rör – kan behöva bytas ut.
  • Kompressorns koppling till remskivan kan gå sönder – det är en ​magnetkoppling​ mellan kompressorn och remskivan som slås på efter behov och om den slutar fungera behöver den bytas ut.
  • Expansionsventilen kan vara en annan orsak till fel – ventilen kan sättas igen och reglerar inte längre flödet rätt.
  • Mögel eller bakterier i förångaren eller ​kupéfilter​, som blockerar luftflödet och ger dålig lukt, kan avhjälpas med speciella ​rengöringssprayer för AC​. Byt ut kupéfilter med jämna mellanrum eller vid service.

Ett tips från ​ AUTODOC ​: ​Även på vintern kan det vara bra att köra igång AC:n. Den hjälper till att snabbt få bort fuktig imma med AC:ns torra luft, och du håller samtidigt igång systemet under en period då man annars inte ofta använder AC:n. Byt regelbundet kupéfilter för att undvika dålig lukt – dem hittar du såklart hos oss. Regelbunden service ca. vartannat år rekommenderas.

Sammanfattning

Bilens AC är normalt sett underhållsfri – tills den inte fungerar längre. För ​felsökning​ eller service​, vänd dig till en mekaniker som är expert på området, om du känner dig osäker. Om du känner dig säker på din sak – hittar du naturligtvis alla ​bildelar ​du behöver till ​billiga priser​ hos oss.

Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument