Allt om de svenska körkortsklasserna

Allt om de svenska körkortsklasserna

Vilka fordon får jag köra med B-körkort? Hur gammal måste jag vara för att köra moppe? Och vad gäller egentligen när jag ska övningsköra med tung motorcykel? Vi ska reda ut precis vad som gäller för de svenska körkortsklasserna.

B-körkort

För att kunna köra personbil och lätt lastbil i Sverige behöver man ha ett B-körkort. För att få ta körkort måste man vara minst 18 år gammal och man måste vara permanent bosatt i Sverige, eller bosatt i Sverige för att studera sedan minst sex månader. Man ska inte heller ha ett körkort från ett annat EU-/ESS-land. I sådana fall kan man få lov att byta ut sitt utländska körkort mot ett svenskt. Efter den obligatoriska övningskörningen och efter att man pluggat in de svenska trafikreglerna ska man få godkända resultat på både kunskapsprov och körprov. Man ska även ha ett giltigt körkortstillstånd, samt ha genomfört två riskutbildningar – riskettan och risktvåan.

För att få lov att övningsköra måste man ha ett körkortstillstånd för grupp 1 – det gäller för personbil och lätt lastbil. De flesta som börjar övningsköra ber en erfaren vän eller förälder att hjälpa till. Då behöver den personen bli godkänd som handledare och både förare och handledare måste ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren. När man övningskör privat är det mycket viktigt att handledaren har all uppmärksamhet på körningen, att han eller hon har med sig sitt handledarbevis, samt att övningskörningsskylten sitter på plats så att den syns tydligt bakifrån. För de som väljer att gå direkt till körskolan finns det möjlighet att köra med en tränad handledare som dessutom har extra pedaler i passagerarsätet, om det skulle behövas. Trots att man måste vara 18 år för att ta körkort, kan man börja övningsköra med personbil redan vid 16 års ålder. Om man vill övningsköra med lätt lastbil eller lätt släpvagn behöver man däremot vara 17 år och 6 månader.

B-körkort
 När man har B-körkort är man behörig att köra: 
  • Personbil eller lätt lastbil på högst 3,5 ton
  • Släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg
  • Släpvagn med en totalvikt på mer än 750 kg, om bilens och släpvagnens sammanlagda vikt inte överstiger 3,5 ton
  • Terrängvagn
  • Motorredskap klass l (gjorda för hastigheter över 30 km/h)
  • Trehjulig motorcykel (om man fyllt 21 år)
  • Fyrhjulig motorcykel
 Man har även rätt att köra: 
  • Moped klass l och ll
  • Traktor a och b
  • Motorredskap klass ll

A-körkort

Den som har tagit A-körkort har behörighet att köra alla typer av två- och trehjuliga motorcyklar. Med ett A-körkort spelar det ingen roll vilken slagvolym eller motoreffekt motorcykeln har. För att ta det här körkortet måste man ha fyllt minst 24 år. Det är även möjligt att ta körkortet tidigare, vid 20 års ålder men då måste man ha haft körkort A2 i minst två år. Vi återkommer snart till vad beteckning A1 och A2 innebär. Även för A-körkortet gäller det att man genomgått en giltig riskutbildning. Om man har en giltig riskutbildning sedan man tog körkort A1 eller A2 kan den också räcka – det beror på om du tog det körkortet innan eller efter den första november 2009. Har man gjort ett kunskapsprov för körkort A1 eller A2 så räcker det att man gör körprovet för A. I övrigt gäller samma regler för att ta körkort A och B.

När man ska övningsköra med motorcykel måste man förstås också ta hjälp av en behörig handledare, antingen via körskola eller privat av en handledare med godkänd utbildning. Den privata handledaren kan välja att köra tillsammans med dig på en egen motorcykel eller att sitta med som passagerare medan du kör. Om handledaren kör en egen motorcykel får han eller hon inte övningsköra med fler än en elev. Även här är det viktigt att handledaren har med sig sitt handledarbevis och att övningskörningsskylten syns tydligt bakifrån. Om man kör med motorcykel är det ofta smidigast att fästa skylten på ryggen. Det är viktigt att komma ihåg att det är handledaren som bär ansvar för körningen och att det är han eller hon som räknas som förare under hela övningskörningen.

För att få övningsköra med motorcykel ska man ha fyllt 23 år. Om man däremot haft körkort med behörighet A2 i minst ett år och sex månader får man lov att börja vid 19 år och 6 månaders ålder. Man kan även välja att börja tidigare, när man är 17 år och 6 månader. I det fallet måste man övningsköra med körskolan och läraren måste alltid sitta med som passagerare, antingen på motorcykeln eller i en sidovagn.

A1- och A2-körkort

Medan A-körkortet ofta betecknas ”tung motorcykel”, står A1 och A2 för lätt, respektive mellanstor motorcykel. Man behöver bara ha fyllt 16 år för att ta A1-körkort och kan då köra tvåhjuliga motorcyklar med motorer som har en slagvolym på högst 125 kubikcentimeter och en effekt på högst 11 kilowatt. Man kan börja övningsköra när man är 15 år och 9 månader gammal.

Med A2-körkort kan man köra mellanstor motorcykel, vilket innebär tvåhjuliga motorcyklar med motorer som har en nettoeffekt på högst 35 kilowatt. Förhållandet mellan nettoeffekten och tjänstevikten får inte överstiga 0,2 kW/kg. För att ta A2-körkort behöver man vara något äldre. 18 år är ett krav, precis som för B-körkortet. För att få övningsköra ska man ha fyllt 17 år och 6 månader.

För att få övningsköra inför A1- och A2-körkortet gäller samma regler som för A-körkortet. Man måste ha genomfört en introduktionsutbildning, man behöver ha en godkänd riskutbildning och handledaren måste vara godkänd och ha med sig ett giltigt bevis. Under hela körningen ska den gröna och vita övningskörningsskylten vara synlig för förare bakom.

A1- och A2-körkort

Mopedkörkort (AM)

Vad är det då som gäller om man vill köra moped? Eller ”moppe” som det ofta kallas. Då behöver man numera ett AM-körkort. Fram till 1990-talet gick alla mopeder i max 30 km/h och det krävdes inget särskilt körkort för att köra en. När sedan EU-moppen kom till Sverige kunde man köra i 45 km/h, vilket gjorde mopederna allt mer populära och allt oftare orsaken till olyckor ute på vägarna. Man införde först ett krav på förarbevis och snart kom det särskilda AM-körkortet. Mopederna är indelade i två klasser, där klass 1-mopeder kommer upp i 45 km/h och klass 2-mopeder i max 25 km/h. Det är bara för mopeder i klass 1 som man behöver ta AM-körkort, eftersom klass 2-mopeder kör så pass sakta att de håller sig på cykelbanorna.

Ska man ta AM-körkort måste man vara minst 15 år, man ska ha genomgått en utbildning hos en trafikskola och ska sedan få godkänt i ett kunskapsprov hos Trafikverket. Det inte tillåtet att övningsköra med moped privat. När man vill börja övningsköra får man kontakta en trafikskola. För A2 behövs inget körkort men ett förarbevis. Det får man genom att göra en utbildning i teori och praktik hos körskolan. Även här behöver man ha fyllt 15 år för att få tillstånd. Den som har ett B-, A-, A1- eller A2-körkort har också tillstånd att köra moped i både klass 1 och 2.

Sammanfattning

Den som vill köra personbil behöver vara 18 år gammal och ta ett B-körkort. Med B-körkortet har man även möjlighet att köra lätt lastbil och lätt släp. Vill man ut på vägarna med tung motorcykel behöver man oftast vänta ett par, men innan dess kan man satsa på ett körkort för lätt eller medelstor motorcykel. Oavsett körkort gäller liknande regler för övningskörningen. En utbildad, uppmärksam och engagerad handledare är fundamentalt för ett lyckat körkort.

Din profil är din personliga assistent

Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument